Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 28.11.2012 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Koolieelne Lasteasutus Karikakar) Saadetud  
282. 28.11.2012 õiend ürituste läbiviimisest (Lasteaed Kirsike) Saadetud  
283. 28.11.2012 õiend ürituste läbiviimisest (Lasteasutus PÄIKENE) Saadetud  
284. 27.11.2012 Kutse (KÜ Kangelaste 3) Saadetud  
285. 27.11.2012 Kutse (Džeželo Vladimir) Saadetud  
286. 27.11.2012 teenuse osutamise leping (MTÜ Äkke Suusaklubi) Menetletud  
287. 27.11.2012 Teade eestkoste seadmise vajadusest alaealiste üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
288. 27.11.2012 Vastus tsiviilasjas nr 2-12-46676 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
289. 27.11.2012 Teade (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
290. 27.11.2012 Garantiikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
291. 27.11.2012 Teatis (TÜ Tehnoauto) Saadetud  
292. 27.11.2012 Vastus taotlusele lisavahendite eraldamise kohta (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Saadetud  
293. 27.11.2012 Vastus avaldusele toetuse määramiseks (Natalja Kostenko) Saadetud  
294. 27.11.2012 Teade isiku viibimise ööpäevaringsel hooldusteenusel (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
295. 27.11.2012 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
296. 27.11.2012 Puškini tn 31 (Keskkonnaministeerium) Saadetud  
297. 27.11.2012 Seisukoht eestkostja avaldusele eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
298. 27.11.2012 Puškini 23a (Keskkonnaministeerium) Saadetud  
299. 27.11.2012 Töövõimetulehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
300. 27.11.2012 Töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
301. 27.11.2012 Vastus taotlusele alaealise lapse kohta (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
302. 27.11.2012 Allkirjastatud hoolduslepingute lisade edastamine (OÜ Häcke) Saadetud  
303. 26.11.2012 Notification Letter No 2 (Ministry of Enviromental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia) Saadetud  
304. 26.11.2012 Kuulutus (Ajalehed Gorod ja Põhjarannik) Saadetud  
305. 26.11.2012 Kutse (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
306. 26.11.2012 kutse vormistamisest (Kingiseppa linna kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika komitee) Saadetud  
307. 26.11.2012 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna suhtes (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
308. 26.11.2012 Menetluse algatamine (Aleksejev Sergei) Saadetud  
309. 26.11.2012 Taotlus alaealise isiku leidmiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
310. 26.11.2012 Vastus päringule alaealise lapse perekonna kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
311. 26.11.2012 Teade (Roor Elviira) Saadetud  
312. 26.11.2012 Videovalvesüsteemi kohta (Vt lisa) Saadetud  
313. 26.11.2012 Järelepärimine (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
314. 26.11.2012 Ajalehe tellimine 2012. aastaks (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
315. 26.11.2012 Kaaskiri (SA INNOVE) Saadetud