Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 26.11.2012 Projekt (Gorna Oryahovitsa) Saadetud  
317. 26.11.2012 Valgusti remont (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
318. 23.11.2012 Vastus teatisele alaealise pere suhtes (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
319. 23.11.2012 Vastus küsimustikule tervisehäiretega laste hooldusvajadustest (Sotsiaalministeerium) Menetletud  
320. 23.11.2012 Määruskaebus Viru Maakohtu määruse peale tsiviilasjas nr 2-12-27071 (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
321. 23.11.2012 Päring alaealise lapse ja tema pere iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Kuldkalake) Saadetud  
322. 23.11.2012 Päring kooliõpilase ja ta pere kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
323. 22.11.2012 Õppeprogrammi läbiviimisest (Narva Vesi AS) Saadetud  
324. 22.11.2012 Garantiikiri (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Saadetud  
325. 22.11.2012 Vastus päringule isiku kohta (Jõhvi kohtutäitur Kristel Maalman) Saadetud  
326. 22.11.2012 Garantiikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
327. 22.11.2012 Teade (Gribov Vladimir) Saadetud  
328. 22.11.2012 Garantiikirja tagastamine (AS Merko Ehitus Eesti) Saadetud  
329. 22.11.2012 Garantiikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
330. 22.11.2012 Kinnisasjaga piirnev maa (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
331. 22.11.2012 Teavitus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Saadetud  
332. 22.11.2012 Alaealiste laste dokumentide edastamine (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Saadetud  
333. 22.11.2012 Vastus teatisele alaealise lapse suhtes (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
334. 22.11.2012 Tõend nr 451 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
335. 22.11.2012 Tõend nr 450 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
336. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing) Saadetud  
337. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Noorte klubi Aleks) Saadetud  
338. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (OÜ Itallex kaubandus) Saadetud  
339. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Balti-Valgevene Ärikoostöö Keskus) Saadetud  
340. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus) Saadetud  
341. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (Füüsiliste Puuetega Laste Ühendus Pääsuke) Saadetud  
342. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (OÜ Niknas) Saadetud  
343. 22.11.2012 Taotlus koha eraldamiseks (Narva Kutseõppekeskus) Saadetud  
344. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Poola Klubi Polonez) Saadetud  
345. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Motorcycle Club MAGNUM MC) Saadetud  
346. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (FIE Aleksandr Tatšilin) Saadetud  
347. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (Aliftex Ehitus OÜ) Saadetud  
348. 22.11.2012 Nõue võlgnevuse tasumiseks (Ventklapp OÜ) Saadetud  
349. 22.11.2012 Järelpärimine isikute andmete kohta (KÜ Uusküla 4) Saadetud  
350. 22.11.2012 Kutse (HÜ Kevad Teel) Saadetud