Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 03.01.2012 1.06.2009 projektijuhtimise käsundusleping nr 74 täitmise peatamine (OÜ Zoroaster) Saadetud  
2. 14.02.2012 2011. majandusaastat puudutav informatsioon seotud osapoolte kohta (Audest Audiitorteenuste OÜ) Saadetud  
3. 05.06.2012 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine (AS Transservis-N) Saadetud  
4. 22.05.2012 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine (AS Transservis-N) Saadetud  
5. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
6. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (SA Narva Näitused) Saadetud  
7. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (SA Narva Sadam) Saadetud  
8. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (Narva Spordikeskus) Saadetud  
9. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (Narva Vesi AS) Saadetud  
10. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (SA Narva Haigla) Saadetud  
11. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
12. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
13. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (AS Transservis-N) Saadetud  
14. 18.05.2012 2011.a majandusaasta aruanne (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
15. 18.05.2012 2011.a majandusaasta aruanne (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
16. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruanne (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
17. 07.03.2012 2011.a palgaandmed (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
18. 07.03.2012 2011.a palgaandmed (Narva Vesi AS) Saadetud  
19. 07.03.2012 2011.a palgaandmed (AS Transservis-N) Saadetud  
20. 07.03.2012 2011.a palgaandmed (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
21. 07.03.2012 2011.a palgaandmed (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
22. 16.04.2012 2011.aastaaruande kohta (Audest Audiitorteenuste OÜ) Saadetud  
23. 06.03.2012 2012.a Narva Joaoru supluskoha suplusvee seirekalendri kooskõlastamine (Terviseamet Ida Talitus) Saadetud  
24. 22.03.2012 2012.aastal Narva Joaoru supluskohas veeproovide võtmise hinnapäring (Vt lisa) Saadetud  
25. 10.05.2012 2013.a eelarve (Munitsipaalsed sihtasutused ja aktsiaseltsid) Saadetud  
26. 20.11.2012 2013.aasta eelarve (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
27. 09.05.2012 25.08.2010.a äriruumi tasuta kasutamise lepingu nr 1/550-T erakorralise ülesütlemise avaldus (MTÜ Teadus ja Tarkus Koolituskeskus) Saadetud  
28. 21.09.2012 Aadressil Kalda tn 9 asuv hoone (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
29. 13.03.2012 Aastus arvamuse esitamises eestkostja määramiseks (Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja) Saadetud  
30. 26.11.2012 Ajalehe tellimine 2012. aastaks (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
31. 27.06.2012 Akna paigaldus (OÜ Bõkov) Saadetud  
32. 01.03.2012 Akna vahetus (OÜ Bõkov) Saadetud  
33. 25.01.2012 Aku vahetamine (USS Security Ida OÜ) Saadetud  
34. 25.01.2012 Akude vahetamisest (USS Security Ida OÜ) Saadetud  
35. 25.01.2012 Akude vahetamisest (USS Security Ida OÜ) Saadetud