Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 12.09.2013 Vastus kirjale TTT saavate isikute kohta (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
2. 25.04.2013 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine (AS Transservis-N) Saadetud  
3. 25.04.2013 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
4. 11.04.2013 2012.a majandusaasta aruandest (SA Narva Sadam) Saadetud  
5. 05.03.2013 2012.a palgaandmed (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
6. 05.03.2013 2012.a palgaandmed (Narva Vesi AS) Saadetud  
7. 05.03.2013 2012.a palgaandmed (AS Transservis-N) Saadetud  
8. 05.03.2013 2012.a palgaandmed (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
9. 12.12.2013 2013.a majandusaasta aruandest (OÜ Küste) Saadetud  
10. 12.12.2013 2013.a majandusaasta aruandest (AS Heakorrastus) Saadetud  
11. 04.12.2013 2013.a majandusaasta aruandest (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
12. 04.12.2013 2013.a majandusaasta aruandest (AS Transservis-N) Saadetud  
13. 04.12.2013 2013.a majandusaasta aruandest (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
14. 04.12.2013 2013.a majandusaasta aruandest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
15. 04.12.2013 2013.a majandusaasta aruandest (SA Narva Haigla) Saadetud  
16. 04.12.2013 2013.a majandusaasta aruandest (Narva Vesi AS) Saadetud  
17. 04.12.2013 2013.a majandusaasta aruandest (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
18. 04.12.2013 2013.a. majandusaasta aruanne (SA Narva Sadam) Saadetud  
19. 03.05.2013 2013.aasta hariduskulude toetus (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
20. 24.04.2013 A.Puškini tn skväär (Astlanda Ehitus OÜ y) Saadetud  
21. 27.11.2013 Additions to Notification Letter No 10 (Joint Technical Secretariat Est-Lat-Rus CBC Programme) Saadetud  
22. 20.02.2013 administraatori muutus (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
23. 20.12.2013 Ajalehe tellimine 2014. aastaks (Eesti Post AS) Saadetud  
24. 23.12.2013 Aksepteerimata summad (Narva Vesi AS) Saadetud  
25. 31.10.2013 Aktide edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
26. 29.10.2013 aktusesaali kasutamisest (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
27. 04.12.2013 Alaealise lapse dokumentide saatmine (Kohtla Vallavalitsus) Saadetud  
28. 30.05.2013 Alaealise lapse ID-kaardi ja teiste dokumentide saatmine (Imastu Koolkodu) Saadetud  
29. 05.03.2013 Alaealise lapse puudega isiku kaardi edastamine (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Saadetud  
30. 23.05.2013 Alaealise lapse suhtes (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
31. 12.03.2013 Alaealise lapse toimiku edastamine (Illuka Vallavalitsus) Saadetud  
32. 17.01.2013 Alaealise rehabilitatsiooniteenusele suunamine (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Saadetud  
33. 19.11.2013 Alaealiste laste dokumentide edastamine (Laste Hoolekande asutus Lootus) Menetletud  
34. 28.02.2013 Alaealiste laste juhtumiplaanide saatmine (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Saadetud  
35. 13.05.2013 Alaealiste laste vestluse protokollide esitamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud