Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 26.06.2013 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine,esialgse õiguskaitse rakendamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
212. 30.05.2013 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
213. 09.04.2013 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
214. 20.03.2013 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
215. 01.04.2013 Avaldus vanema hooldusõiguse äravõtmiseks, eestkostja määramiseks laste suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
216. 27.11.2013 Avaldus vanema hooldusõiguse muutmiseks, alaealisele lapsele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
217. 08.04.2013 Avaldus vanema hooldusõiguse peatamiseks ja alaealisele lapsele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
218. 03.04.2013 Avaldus vanema hooldusõiguse peatamiseks ja alaealisele lapsele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
219. 17.05.2013 Avaldus vanema hooldusõiguse peatamiseks ja alaealistele lastele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220. 20.11.2013 Avaldus vanema hooldusõiguse piiramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
221. 02.09.2013 Avaldus vanema hooldusõiguse piiramiseks ja alaealisele lapsele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
222. 12.06.2013 Avaldus vanema isiku-ja varahooldusõiguse äravõtmiseks ja eestkoste aeadmiseks alaealistele lastele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
223. 20.03.2013 Avaldus vanema õiguse äravõtmiseks,eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
224. 30.07.2013 Avaldus vanema õiguse piiramiseks, eestkostja määramiseks, esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
225. 01.03.2013 Avaldus vanema õiguste määramiseks ja eestkoste seadmiseks alaealise lapse üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
226. 03.04.2013 Avaldus vanema õiguste määramiseks ja eestkoste seadmiseks alaealiste laste üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
227. 14.05.2013 Avaldus vanema õiguste piiramiseks, eestkostja määramiseks, esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
228. 01.10.2013 Avalduse edastamine alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
229. 14.03.2013 Avalduse edastamine eluruumi saamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
230. 04.02.2013 bioloogiaolümpiaadi tööd (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
231. 16.01.2013 blanketi kasutusele võtmisest (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
232. 25.01.2013 Confirmation letter (Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme) Saadetud  
233. 03.05.2013 Deklaratsiooni saatmine (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
234. 11.11.2013 Detailplaneeringu järelevalvest (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
235. 21.08.2013 Detailplaneeringu järelevalvest (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
236. 18.04.2013 Detailplaneeringu järelevalvest (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
237. 19.12.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Maa-amet) Saadetud  
238. 27.08.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
239. 02.08.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Maa-amet) Saadetud  
240. 30.05.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Keskkonnaamet Viru Regioon) Saadetud  
241. 28.05.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
242. 28.05.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Päästeamet Ida päästekeskus) Saadetud  
243. 08.05.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
244. 30.04.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Maa-amet) Saadetud  
245. 03.04.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Maa-amet) Saadetud