Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 23.01.2013 Alaealiste laste viibimiskohast (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
37. 04.01.2013 algdokumentide esitamisest (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
38. 21.02.2013 Allkirjastatud hoolduslepingu edastamine (AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus) Saadetud  
39. 13.06.2013 Allkirjastatud hoolduslepingu lisa edastamine (OÜ Häcke) Saadetud  
40. 14.01.2013 Allkirjastatud hoolduslepingu muutmine isiku suhtes (SA Alutaguse Hooldekeskus) Saadetud  
41. 28.08.2013 Allkirjastatud hoolduslepingu nr 73 lõpetamine ja hooldusleping nr 60 (SA Alutaguse Hoolekeskus) Menetletud  
42. 05.02.2013 Allkirjastatud hoolduslepingute edastamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
43. 22.01.2013 Allkirjastatud hoolduslepingute edastamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
44. 23.04.2013 Allkirjastatud hoolduslepingute lisade nr 2 edastamine (OÜ Häcke) Saadetud  
45. 17.05.2013 Allkirjastatud kliendi hoolduslepingu edastamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
46. 17.04.2013 Allkirjastatud kliendi hoolduslepingu edastamine (AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus) Saadetud  
47. 12.03.2013 Allkirjastatud kliendi hoolduslepingu edastamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
48. 01.03.2013 Allkirjastatud kliendi hoolduslepingu edastamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
49. 15.02.2013 Allkirjastatud kliendi hoolduslepingu edastamine (AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus) Saadetud  
50. 26.03.2013 Allkirjastatud kliendi hoolduslepingu lõpetamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
51. 22.03.2013 Allkirjastatud kliendi hoolduslepingu lõpetamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
52. 30.12.2013 Allkirjastatud klientide hoolduslepingute edastamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
53. 22.02.2013 Allkirjastatud klientide hoolduslepingute edastamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
54. 07.01.2013 Allkirjastatud klientide hoolduslepingute edastamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
55. 05.03.2013 Allkirjastatud klientide hoolduslepingute edastamine hooldusteenuse lõpetamisest (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
56. 29.11.2013 Allkirjastatud rehabilitatsiooniplaan isiku suhtes (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
57. 17.09.2013 Allkirjastatud rehabilitatsiooniplaani edastamine (Imastu Koolkodu) Saadetud  
58. 25.01.2013 Allkirjastatud teenuse osutamise lepingud isikute suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
59. 14.10.2013 Alltöövõtja kooskõlastamine (E&G OÜ) Saadetud  
60. 08.11.2013 Alusetult tehtud väljamaksete kohta (Sotsiaalkindlustusamet Rakvere büroo) Saadetud  
61. 20.03.2013 Ametikiri (Linnavara-ja majandusamet) Saadetud  
62. 25.01.2013 Andmed Narva Sõudebaasi lepingu sõlmimiseks (Kultuuriministeerium) Saadetud  
63. 09.08.2013 Andmete esitamine (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
64. 16.01.2013 Andmete esitamine (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
65. 05.09.2013 Andmete esitamine eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
66. 14.05.2013 Andmete esitamine eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
67. 04.09.2013 Andmete esitamine eestkostetavate vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
68. 21.03.2013 andmete esitamisest komplekteerimise kohta (Narva Lasteaed Punamütsike) Menetletud  
69. 25.04.2013 Andmete eswitamine eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
70. 06.11.2013 Andmete päring (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud