Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 17.12.2013 Protokolli saatmine (OÜ Narva Elamuvaldus Kevade 17) Saadetud  
107. 17.12.2013 Protokolli saatmine (OÜ Stroiestcom) Saadetud  
108. 17.12.2013 Vastus taotlusele alaealise õpilase perekonna kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
109. 17.12.2013 Aruanne (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
110. 17.12.2013 Päring (Jakovlev Roman) Saadetud  
111. 17.12.2013 Järelepärimine alaealiste laste kohta (OÜ Perearst Larissa Golt) Menetletud  
112. 17.12.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva Humanitaargümnaasium) Saadetud  
113. 17.12.2013 Vastus järelepärimisele alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
114. 17.12.2013 Päring alaealiste laste perekonna kohta (I. K.) (OÜ Perearst Jevgenia Kulikova,Jelena Pitel perearst) Menetletud  
115. 17.12.2013 Päring alaealiste laste perekonna kohta (L. S.) (OÜ Peremeditsiini ja Tervisekeskus RAHU) Menetletud  
116. 17.12.2013 Päring alaealiste laste ja nende vanema kohta (I. T.) (OÜ Perearst Ljudmila Serjogina) Menetletud  
117. 17.12.2013 Päring alaealise lapse ja tema perekonna kohta (S. S.) (OÜ Perearst Ljudmila Serjogina) Menetletud  
118. 17.12.2013 tööajatabeli täitmise kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
119. 17.12.2013 Järelepärimine alaealise lapse vanema kohta (O. Ž.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
120. 17.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (O. Ž.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
121. 17.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (I. T.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
122. 17.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (I. K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
123. 17.12.2013 Päring alaealiste laste perekonna kohta (K. K. ja K. K.) (Koolieelne lasteasutus Põngerjas) Menetletud  
124. 17.12.2013 Päring alaealiste laste ja tema perekonna kohta (L. T., V. T. ja S. T.) (Koolieelne lasteasutus Marjake) Menetletud  
125. 17.12.2013 Järelepärimine alaealise lapse vanemate kohta (Ž. F. ja F. F.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
126. 17.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Ž. F.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
127. 17.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (F. F.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
128. 17.12.2013 Päring (*) Saadetud  
129. 17.12.2013 Lapse perekonnas hooldamise leping nr 285 (Sotsiaalkindlustusamet Tallinna büroo Tallinna klienditeenindus) Saadetud  
130. 17.12.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
131. 17.12.2013 Kutse (EV esindaja Azerbaidžaanis Läti saatkond) Saadetud  
132. 17.12.2013 Vastus kohtumäärusele tsiviilasjas nr 2-10-61499 (Viru Maakohus) Saadetud  
133. 17.12.2013 Garantiikiri (OÜ SATA) Saadetud  
134. 16.12.2013 Dokumentide edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
135. 16.12.2013 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
136. 16.12.2013 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
137. 16.12.2013 Kaaskiri (Asutused) Saadetud  
138. 16.12.2013 Vastus taotlusele aöaealise perekonna kohta (M.K.) (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
139. 16.12.2013 tegelevate laste nimekirja esitamisest (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
140. 16.12.2013 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise leping (*) Menetletud