Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 16.12.2013 Teede seisundi kontroll (Narva Vesi AS) Saadetud  
142. 16.12.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
143. 16.12.2013 Järelepärimine alaealise lapse vanemate kohta (S.G. ja A.G.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
144. 16.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.G.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
145. 16.12.2013 Tsiviilasi nr 2-13-33310 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
146. 16.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (S.G.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
147. 16.12.2013 Vastus järelepärimisele alaealiste laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
148. 16.12.2013 Kaaskiri (Maa-ameti Ida-Viru katastribüroo) Saadetud  
149. 16.12.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva Lasteaed Cipollino) Saadetud  
150. 16.12.2013 volitus kauba võtmiseks (Kaupmees&Ko AS) Saadetud  
151. 16.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.T.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
152. 16.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.B.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
153. 16.12.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
154. 16.12.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
155. 16.12.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
156. 16.12.2013 Seisukoht isikute avaldustele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
157. 16.12.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
158. 16.12.2013 Teade isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
159. 16.12.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
160. 16.12.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
161. 16.12.2013 Tellimuskiri (OÜ Trükikoda KOIT) Saadetud  
162. 16.12.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
163. 16.12.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
164. 13.12.2013 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
165. 13.12.2013 Päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
166. 13.12.2013 Järelepärimine aadressil elavate inimeste kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
167. 13.12.2013 Kaaskiri (Ida Päästekeskus) Saadetud  
168. 13.12.2013 Klientide hoolduslepingute edastamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
169. 13.12.2013 Taotlus laenusumma ülekandmiseks (SEB Pank AS) Menetletud  
170. 13.12.2013 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise leping (Spordiklubi BK Narva) Menetletud  
171. 13.12.2013 Garantiikiri rehabilitatsiooniteenuse eest tasumisest (OÜ Promelauks) Saadetud  
172. 12.12.2013 Garantiikiri (AS Toila Sanatoorium) Saadetud  
173. 12.12.2013 Avaldus hooldusõiguse piiramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
174. 12.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (K. I.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
175. 12.12.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (I. I.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud