Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 09.12.2013 Garantiikiri rehabilitatsiooniteenuse eest tasumine (Narva Spordikool Energia) Saadetud  
317. 09.12.2013 Garantiikiri (Telereklaami OÜ(ajaleht Gorod)) Saadetud  
318. 09.12.2013 Notification Letter No 5 (Joint Technical Secretariat Est-Lat-Rus CBC Programme) Saadetud  
319. 09.12.2013 Ettekirjutus (Auledus OÜ) Saadetud  
320. 09.12.2013 Päring alaealisele lapsele rehabilitatsiooniteenuste osutamise kohta(D.J.) (OÜ Promelauks) Menetletud  
321. 09.12.2013 teatrifestivali läbiviimise kohta (Fond ¤Baltimaade Rahvusvaheline Festivalide Keskus¤) Saadetud  
322. 09.12.2013 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna suhtes (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
323. 09.12.2013 Järelpärimine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
324. 06.12.2013 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
325. 06.12.2013 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
326. 06.12.2013 meeldetuletus (Eesti-Ameerika Äriakadeemia AS) Saadetud  
327. 06.12.2013 meeldetuletus (Mecro AS) (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
328. 06.12.2013 Arvamuse päring (V.Jakušina) Saadetud  
329. 06.12.2013 Vastus kohtumäärusele tsiviilasjas nr 2-1023030 (Viru Maakohus) Saadetud  
330. 06.12.2013 Liikluskahju hüvitamiseks (AS Salva Kindlustus) Saadetud  
331. 06.12.2013 Kirja ja dokumentide esitamine isiku suhtes (Välisministeerium) Saadetud  
332. 06.12.2013 Seisukoha esitamine tsiviilasjas nr 2-13-51630 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
333. 06.12.2013 Kaaskiri (OÜ TSM Projektijuhtimine) Saadetud  
334. 06.12.2013 Laenuosa väljamaksmine (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) Saadetud  
335. 06.12.2013 Nõue võlgnevuse tasumiseks (Füüsiliste Puuetega Laste Ühendus Pääsuke) Saadetud  
336. 06.12.2013 Nõue võlgnevuse tasumiseks (OÜ Niknas) Saadetud  
337. 05.12.2013 Õiend (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
338. 05.12.2013 Õiend (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
339. 05.12.2013 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Saadetud  
340. 05.12.2013 Äriruumi üürilepingu erakorralise ülesütlemise avaldus ja võlgnevuse nõue (Aliftex Ehitus OÜ) Saadetud  
341. 05.12.2013 Garantiikiri (Õpetajate Leht) Saadetud  
342. 05.12.2013 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
343. 05.12.2013 Ruumi remont (OÜ Šekonar) Saadetud  
344. 05.12.2013 Päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
345. 05.12.2013 Päring (OÜ Danex Project) Saadetud  
346. 05.12.2013 Narva linna Rahu tn hooldustööd (Astlanda Ehitus OÜ y) Saadetud  
347. 05.12.2013 Teade isikule määratu sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
348. 05.12.2013 Nõue võlgnevuse tasumiseks (Hagelin Textiles Company OÜ) Saadetud  
349. 05.12.2013 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
350. 05.12.2013 Saatekiri (Narva Lastekodu) Saadetud