Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 23.12.2013 Arve tagastamine (Narva kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
37. 23.12.2013 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
38. 20.12.2013 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-11-62696 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
39. 20.12.2013 Järelepärimine kinnipeetava arvamuse kohta (A.S.) (Viru Vangla) Menetletud  
40. 20.12.2013 Protokollide saatmine (OÜ Narva Elamuvaldus Kevade 17) Saadetud  
41. 20.12.2013 Protokolli saatmine (OÜ Stroiestcom) Saadetud  
42. 20.12.2013 Protokolli saatmine (OÜ Shinok) Saadetud  
43. 20.12.2013 Ajalehe tellimine 2014. aastaks (Eesti Post AS) Saadetud  
44. 20.12.2013 Vastus taotlusele alaealise perekonna kohta (Narva Peetri Kool) Saadetud  
45. 20.12.2013 garantiikiri tänukirjade valmistamiseks (Sata OÜ) Saadetud  
46. 20.12.2013 vanema osa määr koolieelsetes lasteasutustes (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
47. 20.12.2013 Kinnistu sihtotstarbe muutmine (Keskkonnaministeerium) Saadetud  
48. 20.12.2013 Seisukoha esitamine tsiviilasi nr 2-11-45 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
49. 20.12.2013 Töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
50. 20.12.2013 Tsiviilasi nr 2-10-43769 (Viru Maakohus) Saadetud  
51. 20.12.2013 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
52. 19.12.2013 teenuse osutamise leping (OÜ Old Narva) Menetletud  
53. 19.12.2013 Kirjalik nõue (OÜ Trafix) Saadetud  
54. 19.12.2013 Vee-ja kanalisatsioonitorustik (Narva Vesi AS) Saadetud  
55. 19.12.2013 Päring alaealiste laste perekonna kohta (I. T., I. T. ja P. T.) (Narva perearstikeskuse filiaal (Kangelaste 24)) Menetletud  
56. 19.12.2013 Päring alaealise lapse vanema kohta (A. Z.) (OÜ Narva Perearstikeskus (Linda 1)) Menetletud  
57. 19.12.2013 Järelepärimine alaealise lapse tervise ja perekonna kohta (N. K.) (SA Narva Haigla) Saadetud  
58. 19.12.2013 Taotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
59. 19.12.2013 Vastus taotlusele isiku paigutamise kohta hoolekandeasutusse (SA Narva Haigla) Saadetud  
60. 19.12.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
61. 19.12.2013 teenuse osutamise leping (MTÜ Free Art) Menetletud  
62. 19.12.2013 Taotlus vastamise tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
63. 19.12.2013 Vastus teatele abivajava isiku suhtes (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
64. 19.12.2013 Vee- ja kanalisatsioonitorustik (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
65. 19.12.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Maa-amet) Saadetud  
66. 19.12.2013 Volikiri - loovutusavaldus (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
67. 19.12.2013 Päring lapse iseloomustuse kohta (P.T.) (Narva Lasteaed Tuluke) Menetletud  
68. 19.12.2013 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (I.T. ja I.T.) (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
69. 19.12.2013 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta ( A.Z.) (Narva Paju Kool) Menetletud  
70. 19.12.2013 Vastus taotlusele alaealise lapse kohta (Laste Hoolekande asutus Lootus) Saadetud