Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4201. 01.02.2013 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4202. 01.02.2013 Vastus avaldusele (KÜ Mõisa 7 Narva) Saadetud  
4203. 01.02.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
4204. 01.02.2013 Request for minor changes (Notification Letter No 3) (Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme) Saadetud  
4205. 01.02.2013 Järelepärimine TTT määramiseks (Viru Vangla) Menetletud  
4206. 01.02.2013 Töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
4207. 31.01.2013 Teatis (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
4208. 31.01.2013 Teade (E&G OÜ) Saadetud  
4209. 31.01.2013 Teade (AS Tartu Ehitus) Saadetud  
4210. 31.01.2013 Teade (AS Irbistero) Saadetud  
4211. 31.01.2013 Teade (AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg) Saadetud  
4212. 31.01.2013 Teade (OÜ Tarrest LT) Saadetud  
4213. 31.01.2013 Garantiikiri (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
4214. 31.01.2013 Teade (Skorohhodova Alla) Saadetud  
4215. 31.01.2013 Laste toitlustamise korraldamine (Koolieelne Lasteasutus Pääsuke) Saadetud  
4216. 31.01.2013 Vastus taotlusele isiku suhtes (OÜ Teie Tervis) Menetletud  
4217. 31.01.2013 Investeerimiskohustuste täitmisest (OÜ Alvel Ventures) Saadetud  
4218. 31.01.2013 Eestkostja aruande saatmine alaealise suhtes (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
4219. 31.01.2013 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (OÜ Geneva)  
4220. 31.01.2013 Seisukoht kohtumäärusele ettemaksu määramise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4221. 30.01.2013 Vastus taotlusele alaealiste laste suhtes (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
4222. 31.01.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
4223. 31.01.2013 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (EELK Narva Aleksandri kogudus q) Menetletud  
4224. 31.01.2013 Tänavate talvine hooldus (AS N ja V) Saadetud  
4225. 30.01.2013 Taotlus arstitõendi esitamisest isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
4226. 30.01.2013 Tsiviilasi nr 2-10-41571 eestkostja ametist vabastamisest ja uue määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4227. 30.01.2013 Teade (Päästeamet Ida Päästekeskus Tuleohutuskontrolli büroo) Saadetud  
4228. 30.01.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4229. 30.01.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4230. 30.01.2013 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4231. 30.01.2013 Leppetrahvi nõue (Rahu tn 42a, Narva) (OÜ Artesio) Saadetud  
4232. 30.01.2013 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus) Menetletud  
4233. 30.01.2013 Kuulutus (Ajalehed Gorod ja Põhjarannik) Saadetud  
4234. 30.01.2013 Teenistusleht (Rahandusministeerium) Saadetud  
4235. 30.01.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud