Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4236. 30.01.2013 Laste toitlustamise korraldamine (Koolieelne Lasteasutus Sipsik) Saadetud  
4237. 30.01.2013 Nõusoleku andmine (Riigi Kinnisvara AS) Saadetud  
4238. 30.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva Koorikool) Saadetud  
4239. 30.01.2013 Teatis (Šamrai Margarita) Saadetud  
4240. 30.01.2013 Teatis (V.Jakušina) Saadetud  
4241. 30.01.2013 vastus avaldusele tundide läbiviisest (Narva Peetri Kool) Saadetud  
4242. 29.01.2013 Volikiri (Demitol OÜ) Saadetud  
4243. 29.01.2013 toetuse tagastamisest (Narva Tatari Kultuuriselts) Saadetud  
4244. 29.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Lasteaed Pääsuke) Saadetud  
4245. 29.01.2013 liikmemaksete kohta (Narva Kultuuriametiühingute Linnaühendus) Saadetud  
4246. 29.01.2013 Taotlus kliendilepingute pikendamise kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
4247. 29.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Saadetud  
4248. 29.01.2013 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
4249. 28.01.2013 Taotlus vanaduspensioni maksmise peatamisest (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
4250. 28.01.2013 Ettepanek (OÜ Ekovir) Saadetud  
4251. 28.01.2013 Teade (Jakovleva Nadežda) Saadetud  
4252. 28.01.2013 Tsiviilasi nr 2-11-39441 Isiku suhtes suntoomise kohaldamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4253. 28.01.2013 Eelprojekti kooskõlastamine (Tõnis Tarbe OÜ) Saadetud  
4254. 28.01.2013 Laste toitlustamise korraldamine (Narva Lasteaed Kaseke) Saadetud  
4255. 28.01.2013 Laste toitlustamise korraldamine (Narva Lasteaed Kakuke) Saadetud  
4256. 28.01.2013 Kindlustamata isikute ravikulu (SA Narva Haigla) Saadetud  
4257. 28.01.2013 kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
4258. 28.01.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
4259. 28.01.2013 Seisukoht alaealisele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4260. 28.01.2013 Töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
4261. 28.01.2013 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
4262. 28.01.2013 Krundipiiride ettepaneku kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4263. 25.01.2013 Confirmation letter (Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme) Saadetud  
4264. 25.01.2013 Request for Addendum (Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme) Saadetud  
4265. 25.01.2013 Vastus seisukoha esitamises tsiviilasjas nr 2-12-54229 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4266. 25.01.2013 ESTLATRUS (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Saadetud  
4267. 25.01.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
4268. 25.01.2013 Taotlus isiku nimele hoolduslepingu sõlmimisest (AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus) Menetletud  
4269. 25.01.2013 Garantiikiri (OÜ Ostenergo) Saadetud  
4270. 25.01.2013 Taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud