Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4271. 25.01.2013 Allkirjastatud teenuse osutamise lepingud isikute suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
4272. 25.01.2013 Vastus taotlusele alaealise lapse perekonna kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4273. 25.01.2013 Vastus taotlusele alaealise lapse perekonna kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4274. 25.01.2013 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
4275. 25.01.2013 Vastus järelepärimisele isiku viibimiskoha kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Saadetud  
4276. 25.01.2013 Tellimuskiri (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
4277. 25.01.2013 Vastus isiku avaldusele (Tallinna Vangla) Saadetud  
4278. 25.01.2013 Kinnipeetava isiku avalduse edastamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4279. 25.01.2013 Isikule määratavast toetusest Tšernoboli aatomielektrijaama avariist osavõtjale (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
4280. 25.01.2013 Andmed Narva Sõudebaasi lepingu sõlmimiseks (Kultuuriministeerium) Saadetud  
4281. 25.01.2013 Eestkoste aja pikendamisest tsiviilasjas nr 2-10-16687 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4282. 25.01.2013 Narva linna videovalve (Häirekeskuse Riigiinfo) Saadetud  
4283. 25.01.2013 Narva linna videovalve (Ida Prefektuur) Saadetud  
4284. 24.01.2013 Kaaskiri (SA KredEx q) Saadetud  
4285. 24.01.2013 Taotlus (Kaitsevägi Peastaap) Saadetud  
4286. 24.01.2013 Taotlus (Kaitsevägi Peastaap) Saadetud  
4287. 24.01.2013 Teede renoveerimine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
4288. 24.01.2013 Seisukoha andmise tähtaja pikendamisest tsiviilasjas nr 2-12-43262 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4289. 24.01.2013 Tõend nr 457 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
4290. 24.01.2013 Vastus (M.Kazina) Saadetud  
4291. 24.01.2013 Vastus (J.Morozova) Saadetud  
4292. 24.01.2013 Vastus (A.Snõtkin) Saadetud  
4293. 24.01.2013 Tellimuskiri (OÜ Kruta) Saadetud  
4294. 24.01.2013 Koosolekukuulutus (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
4295. 24.01.2013 Koosolekukuulutus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
4296. 24.01.2013 Vastus seisukoha andmises alaealise lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4297. 24.01.2013 Päring (Narva Peetri Kool) Saadetud  
4298. 24.01.2013 Kutse (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
4299. 24.01.2013 Kutse (Narva 6. Kool) Saadetud  
4300. 24.01.2013 Kutse (Narva Paju Kool) Saadetud  
4301. 24.01.2013 Vastus tsiviilasjas nr 2-12-54937 eestkoste seadmise menetluse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4302. 24.01.2013 Kutse (Narva Laste Varjupaik) Saadetud  
4303. 24.01.2013 RH istungitel osalemine (Advokaadibüroo Entsik ja Partnerid) Saadetud  
4304. 23.01.2013 Hankelepingu sõlmimise kohta (MTÜ Spordiklubi Liikumine) Saadetud  
4305. 23.01.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud