Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4376. 22.01.2013 Komisjoni moodustamine (Kultuuriosakond) Menetletud  
4377. 22.01.2013 Üleriigiline konkurss (Kultuuriosakond) Menetletud  
4378. 22.01.2013 Vastus teatisele alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4379. 22.01.2013 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4380. 22.01.2013 Allkirjastatud hoolduslepingute edastamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
4381. 22.01.2013 Vastus kirjale alaealise isiku perekonna kohta (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
4382. 22.01.2013 Taotlus asenduskoduteenuse rahastamiseks (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
4383. 22.01.2013 Avaldus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4384. 22.01.2013 Puhkusele lubamine (Kultuuriosakond) Menetletud  
4385. 21.01.2013 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Jalgpalliklubi Narva Trans) Menetletud  
4386. 21.01.2013 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Stuudioteater Ilmarine MTÜ) Menetletud  
4387. 21.01.2013 Järelepärimine (OÜ Alinea Õigusbüroo) Saadetud  
4388. 21.01.2013 Teade hanke tulemuste kohta (MTÜ Spordiklubi Liikumine) Saadetud  
4389. 21.01.2013 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4390. 21.01.2013 Referents (Meta-Profit OÜ) Saadetud  
4391. 21.01.2013 SELGITUSE KÜSIMINE riigihankes 138670 (AS Tartu Ehitus) Saadetud  
4392. 21.01.2013 SELGITUSE KÜSIMINE riigihankes 138670 (AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg) Saadetud  
4393. 21.01.2013 Projektis osalejate nimekiri (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed) Saadetud  
4394. 21.01.2013 Lepingu sõlmimine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
4395. 21.01.2013 Seisukoha andmine vanema hooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4396. 21.01.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
4397. 21.01.2013 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4398. 21.01.2013 Järelepärimine korteris elavate inimeste kohta (KÜ Gerassimovi 16) Saadetud  
4399. 21.01.2013 Viisataotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
4400. 21.01.2013 Viisataotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
4401. 18.01.2013 Seisukoha andmine eestkoste seadmises (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4402. 18.01.2013 aruande esitamine (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
4403. 18.01.2013 Vastus järelepärimisele alaealise andmete kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
4404. 18.01.2013 Garantiikiri (Eesti Rahvusraamatukogu) Saadetud  
4405. 18.01.2013 Laste toitlustamise korraldamine (Narva Koolieelne Lasteasutus Karikakar)  
4406. 18.01.2013 Järelepärimine isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4407. 18.01.2013 Seisukoht ja dokumentide esitamine tsoiviilasjas nr 2-12-455506 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4408. 18.01.2013 Kaaskiri (SA INNOVE) Saadetud  
4409. 18.01.2013 Volikiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4410. 18.01.2013 Tõend (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud