Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4411. 18.01.2013 Volikiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Saadetud  
4412. 18.01.2013 Taotlus väljastada arstitõend isiku haigusloo kohta eestkoste vormistamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
4413. 18.01.2013 Kutse (Riigihanke konkursikomisjon) Saadetud  
4414. 17.01.2013 Teavitus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Saadetud  
4415. 17.01.2013 Ebatõenäoliselt laekuvate nõudete mahakandmine (Kultuuriosakond) Menetletud  
4416. 17.01.2013 Puhkusele lubamine (Kultuuriosakond)  
4417. 17.01.2013 Puhkusele lubamine (Kultuuriosakond) Menetletud  
4418. 17.01.2013 Taotlus (AS SEB Pank Narva kontor) Saadetud  
4419. 17.01.2013 Teade (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
4420. 17.01.2013 Alaealise rehabilitatsiooniteenusele suunamine (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Saadetud  
4421. 17.01.2013 Notification No 3 (Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme) Saadetud  
4422. 17.01.2013 Riigihanke 138670. Infopäring AS Tartu Ehitus (AS Tartu Ehitus) Saadetud  
4423. 16.01.2013 Riigihange 138670. Infopäring Tartu Linnavalitsus (Tartu Linnavalitsus) Saadetud  
4424. 16.01.2013 Riigihange 138670. Infopäring Riigikogu Kantselei (Riigikogu Kantselei) Saadetud  
4425. 16.01.2013 Maanteeameti Põhja regioon (Maanteeamet) Saadetud  
4426. 16.01.2013 Riigihange 138670. Infopäring Kodukolde Kinnisvara OÜ (Kodukolde Kinnisvara OÜ) Saadetud  
4427. 17.01.2013 Õiend (Narva 6. Kool) Saadetud  
4428. 17.01.2013 Komisjoni moodustamine (Narva linna koolid ja gümnaasiumid) Menetletud  
4429. 17.01.2013 Nõuetest ja kohustustest teatamine (Narva linna hallatavad asutused) Saadetud  
4430. 16.01.2013 Riigihange 138670. Infopäring Facio Ehitus AS (Facio Ehitus AS) Saadetud  
4431. 17.01.2013 Narva kaldapealse promenaadi ehituse projekti vahearuanne (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud  
4432. 17.01.2013 Tõend nr 456 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
4433. 17.01.2013 Aruande esitamine (Kultuuriministeerium) Saadetud  
4434. 16.01.2013 Selgituse kusimus (OÜ Tarrest LT) Saadetud  
4435. 17.01.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
4436. 16.01.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
4437. 16.01.2013 Aruande esitamine (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
4438. 16.01.2013 Riigihange 139655. Nõustamispalve (Rahandusministeerium Riigihangete ja riigiabi osakond) Saadetud  
4439. 16.01.2013 Riigihange 138670. Infopäring (E&G OÜ) Saadetud  
4440. 16.01.2013 Andmete esitamine (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
4441. 16.01.2013 Seisukoha andmise pikendamisest tsiviilasjas nr 2-12-54229 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4442. 16.01.2013 Järelepärimine väljamakstud palga kohta (Viru Vangla) Saadetud  
4443. 16.01.2013 Kaaskiri (Päästeamet) Saadetud  
4444. 16.01.2013 Kuulutus (Ajalehed Gorod ja Põhjarannik) Saadetud  
4445. 16.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva Lasteaed Cipollino) Saadetud