Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4446. 16.01.2013 Tellimuskiri (OÜ Kruta) Saadetud  
4447. 16.01.2013 Kaaskiri (Swedbank AS) Saadetud  
4448. 16.01.2013 blanketi kasutusele võtmisest (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
4449. 15.01.2013 Päring (Rakvere Ametikool) Saadetud  
4450. 14.01.2013 NÕUSTAMISPALVE (Rahandusministeerium Riigihangete ja riigiabi osakond) Saadetud  
4451. 14.01.2013 SELGITUSTAOTLUS riigihankes nr 138670 (E&G OÜ) Saadetud  
4452. 15.01.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
4453. 15.01.2013 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
4454. 15.01.2013 Järelepärimised füüsiliste isikute kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
4455. 15.01.2013 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4456. 15.01.2013 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4457. 15.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
4458. 15.01.2013 Avaldus (AS EMT) Saadetud  
4459. 15.01.2013 Kliendi hoolduslepingu edastamine (SA Alutaguse Hooldekeskus) Saadetud  
4460. 15.01.2013 Vastus teatisele alaealise perekonna suhtes (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4461. 15.01.2013 Teade (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
4462. 15.01.2013 leping (SA Narva Aleksandri Kirik)  
4463. 15.01.2013 Päring (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Saadetud  
4464. 15.01.2013 Taotlus tsiviilasjas nr 2-12-54937 isikule eestkoste määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4465. 15.01.2013 Arvamuse päring (V.Jakušina) Saadetud  
4466. 14.01.2013 Lepingu sõlmimine (AS G4S Eesti) Saadetud  
4467. 14.01.2013 Vastus teatisele abivajavatest lastest (Koolieelne lasteasutus Marjake) Saadetud  
4468. 14.01.2013 Vastus teatisele abivajavatest lastest (Koolieelne lasteasutus Marjake) Saadetud  
4469. 14.01.2013 Allkirjastatud hoolduslepingu muutmine isiku suhtes (SA Alutaguse Hooldekeskus) Saadetud  
4470. 14.01.2013 Taotlus arstitõendi esitamisest isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
4471. 14.01.2013 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-12-47580 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4472. 14.01.2013 Vastus teatisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4473. 14.01.2013 Vastus teatisele alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4474. 14.01.2013 Sundvalduse seadmine (Narva Vesi AS) Saadetud  
4475. 14.01.2013 Laste toitlustamise korraldamine (Lasteaed Kuuseke) Saadetud  
4476. 14.01.2013 Taotlus kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4477. 14.01.2013 Audiitori nimetamine (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
4478. 14.01.2013 Päring (*) Saadetud  
4479. 14.01.2013 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
4480. 14.01.2013 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud