Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4516. 10.01.2013 Interim Report (1) (Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme) Saadetud  
4517. 08.01.2013 Taotlus abi saamiseks probleemi lahendamiseks (Kadrina Vallavalitsus) Menetletud  
4518. 10.01.2013 Volikiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4519. 10.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
4520. 09.01.2013 Projekti realiseerimine (Narva Vesi AS) Saadetud  
4521. 09.01.2013 Päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
4522. 09.01.2013 Järelepärimine (Maa-amet) Saadetud  
4523. 09.01.2013 Vastus taotlusele isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
4524. 09.01.2013 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4525. 09.01.2013 Koosolekukuulutus (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
4526. 09.01.2013 Koosolekukuulutus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
4527. 09.01.2013 Kutse (Narva 6. Kool) Saadetud  
4528. 09.01.2013 Kutse (Olga Dementieva) Saadetud  
4529. 09.01.2013 Kutse (Marina Komarova) Saadetud  
4530. 09.01.2013 Kutse (Marina Rubannikova) Saadetud  
4531. 09.01.2013 Kutse (Ella Sevostianova) Saadetud  
4532. 09.01.2013 Kutse (Natalja Glavatskaja) Saadetud  
4533. 09.01.2013 Kutse (Jelena Ivanova) Saadetud  
4534. 09.01.2013 Kutse (Irina Kadak) Saadetud  
4535. 09.01.2013 Toetuskiri (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Saadetud  
4536. 08.01.2013 Saldokinnitus (Swedbank Narva esindus) Menetletud  
4537. 08.01.2013 Järelepärimine maksude arvelduste saldode kohta (Maksu- ja Tolliameti Jõhvi klienditeenindus) Saadetud  
4538. 08.01.2013 Volikiri (Viru Maakohus) Saadetud  
4539. 08.01.2013 Järelepärimine isikute igakuise elatusallika kohta (Ida Maksu- ja Tollikeskuse Narva Teenindusbüroo) Saadetud  
4540. 08.01.2013 Toetuskiri (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital) Saadetud  
4541. 08.01.2013 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4542. 08.01.2013 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
4543. 08.01.2013 Avaldus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4544. 08.01.2013 Vastus järelepärimisele alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4545. 08.01.2013 Pakkumuse tagastamine (ISCG OÜ) Saadetud  
4546. 08.01.2013 Telefoninumbrite sulgemine (Tele2 Eesti AS) Saadetud  
4547. 08.01.2013 Telefoninumbrite sulgemine (AS EMT) Saadetud  
4548. 08.01.2013 Vastus järelepäringule isiku suhtes (OÜ Ida-Viru Advokaadibüroo) Saadetud  
4549. 08.01.2013 Taotlus (AS Transservis-N) Saadetud  
4550. 08.01.2013 Kiri (AS N ja V) Saadetud