Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4551. 08.01.2013 Päring (Narva Paju Kool) Saadetud  
4552. 08.01.2013 Laste toitlustamise korraldamine (Koolieelne lasteasutus Põngerjas) Saadetud  
4553. 08.01.2013 projekti Tulles perele vastu toetuskiri (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Saadetud  
4554. 08.01.2013 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4555. 08.01.2013 tehingud seotud osapooltega (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
4556. 08.01.2013 Järelepärimine (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
4557. 08.01.2013 Saatekiri (Narva Paju Kool) Saadetud  
4558. 08.01.2013 Saatekiri (Jelena Ivanova) Saadetud  
4559. 08.01.2013 Järelepärimine (Narva Peetri Kool) Saadetud  
4560. 08.01.2013 Järelepärimine (Narva Paju Kool) Saadetud  
4561. 07.01.2013 Infopäring (SA Narva Haigla) Saadetud  
4562. 07.01.2013 Maa erastamine (V.Jakušina) Saadetud  
4563. 07.01.2013 Päring tegevusloa kohta (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
4564. 07.01.2013 Teenistusleht (Rahandusministeerium) Saadetud  
4565. 07.01.2013 Tõend (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud  
4566. 07.01.2013 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Narva Muuseum) Menetletud  
4567. 07.01.2013 Pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamise ettepanek (MTÜ Spordiklubi Liikumine) Saadetud  
4568. 07.01.2013 Vastus järelepärimisele alaealise lapse suhtes (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
4569. 07.01.2013 Kaaskiri (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
4570. 07.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva Lasteaed Kaseke) Saadetud  
4571. 07.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Lasteaed Kuuseke) Saadetud  
4572. 07.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva Lasteaed Muinasjutt) Saadetud  
4573. 07.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Koolieelne Lasteasutus Sipsik) Saadetud  
4574. 07.01.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva Koolieelne Lasteasutus Karikakar) Saadetud  
4575. 07.01.2013 Tõend (Venemaa Pensionifond) Saadetud  
4576. 07.01.2013 Tõend (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud  
4577. 07.01.2013 Allkirjastatud klientide hoolduslepingute edastamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
4578. 07.01.2013 garantiikiri projekti `Narva linna kodanikuühenduste võrgustiku loomine ja arendamine` kohta (Avatud Eesti Fond) Saadetud  
4579. 07.01.2013 Vastus järelepärimisele isiku elukoha kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
4580. 07.01.2013 Vastus taotlusele alaealiste laste perekonna kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4581. 07.01.2013 Kaaskiri (SA Innove) Saadetud  
4582. 07.01.2013 Aruanne (Päästeamet Ida päästekeskus) Saadetud  
4583. 07.01.2013 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4584. 07.01.2013 Pöördumine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
4585. 07.01.2013 Pöördumine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud