Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 29.12.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
37. 29.12.2014 Vastus taotlusele alaealise lapse perekonna kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
38. 29.12.2014 Korduv järelepärimine alaealise lapse vanema kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
39. 23.12.2014 Vastus teatele alaealise lapse perekonna kohta (Lasteaed Põngerjas) Saadetud  
40. 23.12.2014 Seisukoha esitamine tsiviilasjas nr 2-14-53149 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
41. 23.12.2014 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
42. 23.12.2014 Teave (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
43. 23.12.2014 Seisukoha esitamise pikendamisest tsiviilasjas nr 2-14-55187 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
44. 23.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
45. 23.12.2014 Nõusoleku andmine (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Saadetud  
46. 23.12.2014 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
47. 23.12.2014 Saatekiri (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
48. 23.12.2014 Vastus teatele abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
49. 23.12.2014 Saatekiri (Kaagvere Erikooli Valgejõe õppekeskus) Saadetud  
50. 23.12.2014 Saatekiri (MTÜ Sind ei jäeta üksi) Saadetud  
51. 22.12.2014 Vastuväide Narva linna menetlusse kaasamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Saadetud  
52. 22.12.2014 Vastus teatele isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
53. 22.12.2014 Seisukoht vanema hooldusõiguse ennistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
54. 22.12.2014 Vastus taotlusele alaealise lapse kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
55. 22.12.2014 Vastus järelepärimisele isiku perekonna kohta (Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus) Saadetud  
56. 22.12.2014 Tellija nõudekiri (E&G OÜ) Saadetud  
57. 22.12.2014 Õppelaenude kustutamisest (Rahandusministeerium) Saadetud  
58. 22.12.2014 Saldokinnitus (AS SEB Pank Narva kontor) Saadetud  
59. 22.12.2014 Volitus (AS SEB Pank) Saadetud  
60. 22.12.2014 taotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas)  
61. 22.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
62. 19.12.2014 Saatekiri (Terviseamet Ida Talitus) Saadetud  
63. 19.12.2014 Kiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
64. 19.12.2014 Ehitusseaduse täitmise kontroll (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
65. 19.12.2014 Ehitusseaduse täitmise kontroll (AS Autotrans-Narva) Saadetud  
66. 19.12.2014 Volikiri korrespondentsi saatmiseks ja vastuvõtmiseks (AS Eesti Post Narva kandekeskus) Saadetud  
67. 19.12.2014 Teade (Kaagvere Erikooli Valgejõe õppekeskus) Saadetud  
68. 19.12.2014 Narva Garnisoni kalmistustu renoveerimise toetamine (Kaitseministeerium) Saadetud  
69. 19.12.2014 Taotlus (SA Ettevõtluse Arendamine)  
70. 19.12.2014 Järelepärimine (AS Eesti Krediidipank) Saadetud