Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 02.01.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (J. L.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
2. 02.01.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
3. 02.01.2014 Järelepäimine füüsilise isiku kohta (K. L.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
4. 02.01.2014 Järelepärimine asjaolude väljaselgitamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
5. 02.01.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (V. K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
6. 02.01.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (S. K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
7. 02.01.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (L. Y.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
8. 02.01.2014 vahendite eraldamise taotlus (Rahandusministeerium) Saadetud  
9. 02.01.2014 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
10. 02.01.2014 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (V. Ž.) (OÜ Perearst Raissa Kartušina) Saadetud  
11. 02.01.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
12. 02.01.2014 Teeninduslehe edastamine (Rahandusministeerium) Saadetud  
13. 02.01.2014 Tellimuskiri (OÜ Ekovir) Saadetud  
14. 02.01.2014 Ehitusseaduse täitmise kontroll (Miroslaw Pienkowski) Saadetud  
15. 03.01.2014 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-13-50931 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
16. 03.01.2014 Vastus teatisele alaealise perekonna kohta (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
17. 03.01.2014 Vastus (Kristina Vorobjova) Saadetud  
18. 03.01.2014 Hoolduslepingu sõlmimise kohta (OÜ Shinok) Saadetud  
19. 03.01.2014 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (M.K.) (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Saadetud  
20. 03.01.2014 Volikiri KO korrespondentsi saatmiseks ja vastuvõtmiseks (Eesti Post AS) Saadetud  
21. 03.01.2014 Kaaskiri (Keskkonnaministeerium) Saadetud  
22. 03.01.2014 Taotlus (Keskkonnaministeerium) Saadetud  
23. 03.01.2014 Taotlus (Keskkonnaministeerium) Saadetud  
24. 03.01.2014 volitus kaupa ostmiseks (Demitol OÜ) Saadetud  
25. 03.01.2014 Taotlus (Keskkonnaministeerium) Saadetud  
26. 03.01.2014 Taotlus (Keskkonnaministeerium) Saadetud  
27. 03.01.2014 Taotlus (Keskkonnaministeerium) Saadetud  
28. 03.01.2014 volitus kaupa ostmiseks (Optimera Estonia AS) Saadetud  
29. 06.01.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.T.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
30. 06.01.2014 Järelepärimine õpilase ja tema perekonna kohta (J. T.) (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud  
31. 06.01.2014 Järelepärimine õpilase ja tema perekonna kohta (K. T.) (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud  
32. 06.01.2014 Järelepärimine õpilase ja tema perekonna kohta (N. T.) (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud  
33. 06.01.2014 Järelepärimine alaealiste laste vanema kohta (T. T.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
34. 06.01.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.T.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
35. 06.01.2014 Järelepärimine laste vanemate suhtes (M. M. ja M. S.) (SA Narva Haigla) Menetletud