Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 25.11.2014 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (KÜ Hariduse 26 Narva) Saadetud  
387. 25.11.2014 Vastus päringule isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
388. 25.11.2014 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (KÜ Grafovi 7, 9) Saadetud  
389. 25.11.2014 Allkirjastatud klientide hoolduslepingud (OÜ Häcke) Saadetud  
390. 25.11.2014 Vastus avaldusele teenuse osutamise kohta (Vladimir Tšesnikov) Saadetud  
391. 25.11.2014 Taotlus halduslepingu lõpetamiseks (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
392. 25.11.2014 Seisukoht eestkostja avaldusele alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
393. 25.11.2014 garantiikiri majutuse kohta (Academus Hostel) Saadetud  
394. 25.11.2014 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
395. 25.11.2014 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
396. 25.11.2014 Vastus teatisele abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
397. 25.11.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
398. 25.11.2014 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-14-59705 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
399. 25.11.2014 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise leping (Spordiklubi FC Narva) Menetletud  
400. 25.11.2014 Vastus lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
401. 25.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (V.V.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
402. 25.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.V.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
403. 25.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (M.A..) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
404. 25.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (J.L.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
405. 25.11.2014 Varade üleandmine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
406. 25.11.2014 Kutse (Polina Razlivajeva) Saadetud  
407. 25.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (V.A.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
408. 25.11.2014 Kaaskiri (Maa-ameti Ida-Viru katastribüroo) Saadetud  
409. 25.11.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
410. 25.11.2014 Päring (MTÜ Sind ei jäeta üksi) Saadetud  
411. 25.11.2014 Kutse (Jelena Danilova) Saadetud  
412. 25.11.2014 Kutse (Jelena Tõlts) Saadetud  
413. 25.11.2014 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
414. 25.11.2014 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
415. 25.11.2014 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
416. 25.11.2014 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
417. 25.11.2014 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
418. 25.11.2014 Kutse (Olga Leško) Saadetud  
419. 25.11.2014 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
420. 25.11.2014 Taotlus (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud