Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
456. 24.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (J. N.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
457. 24.11.2014 Päring (Kaagvere Erikooli Valgejõe õppekeskus) Saadetud  
458. 24.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (K. N.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
459. 24.11.2014 Vastus alaealise lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
460. 24.11.2014 Hinnapäring (AS ERGO Kindlustus) Saadetud  
461. 24.11.2014 Vastus kirjale (Galina Ivanova) Saadetud  
462. 24.11.2014 Väljastatud garantiikirja tühistamisest lapse suhtes (Narva Spordikool Energia) Saadetud  
463. 24.11.2014 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
464. 24.11.2014 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
465. 24.11.2014 Vastus taotlusele (Narva 6. Kool) Menetletud  
466. 24.11.2014 Vastus teatisele (SA Tallinna Lastehaigla) Saadetud  
467. 24.11.2014 Vastus taotlusele alaealise lapse kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
468. 24.11.2014 viisa vormistamise kohta (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
469. 21.11.2014 Tõrvajõe-Peeterristi jalgrattatee arendamine E20 põhimaantee maanteekoridoris (Maanteeamet) Saadetud  
470. 21.11.2014 Hoolduslepingu lõpetamisest (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
471. 21.11.2014 Garantiikiri tasumise kohta teenuste osutamise eest (OÜ Promelauks) Saadetud  
472. 21.11.2014 Vastus päringule alaealiste laste kohta (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
473. 21.11.2014 Hinnapakkumiskutse (Vt lisa) Saadetud  
474. 21.11.2014 Teatis (KÜ Rakvere 42) Saadetud  
475. 21.11.2014 Tõend nr 474 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
476. 21.11.2014 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
477. 21.11.2014 Järelepärimine alaealise lapse kohta (OÜ Narva Joala Perearstikeskuse Narva filiaal (Kangelaste 5)) Menetletud  
478. 21.11.2014 Järelepärimine kasvandiku iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Käoke) Menetletud  
479. 21.11.2014 Kutse (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
480. 21.11.2014 Järelepärimine alaealiste laste terviseisundi kohta (OÜ Medisvet N.P.S) Menetletud  
481. 21.11.2014 Vastus teatisele alaealise lapse kohta (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
482. 21.11.2014 Allkirjastatud poolte kokkuleppe (OÜ Häcke) Saadetud  
483. 21.11.2014 Vastus kirjadele abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
484. 21.11.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
485. 21.11.2014 Vastus kirjale (Maria Karvelis) Saadetud  
486. 21.11.2014 Ülesütlemisavaldus (Aleksandr Gornov) Saadetud  
487. 21.11.2014 Arvamuse päring (Veterinaar- ja Toiduamet) Saadetud  
488. 21.11.2014 Arvamuse päring (Ida Tööinspektsioon) Saadetud  
489. 21.11.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
490. 20.11.2014 Vastus taotlusele (Lasnamäe Linnaosa Valitsus Sotsiaalhoolekande osakond) Saadetud