Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
491. 20.11.2014 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
492. 20.11.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
493. 20.11.2014 Vastus järelepärimisele (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
494. 20.11.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
495. 20.11.2014 Vastus päringule (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
496. 20.11.2014 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
497. 20.11.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
498. 20.11.2014 Garantiitööde nõue (OÜ Verston Ehitus) Saadetud  
499. 20.11.2014 Teatis (KÜ Joala 30) Saadetud  
500. 20.11.2014 Teatis (KÜ Gerassimovi 4) Saadetud  
501. 20.11.2014 Teatis (KÜ Bastrakovi 5) Saadetud  
502. 20.11.2014 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (Narva Õigeusu Gümnaasium) Menetletud  
503. 20.11.2014 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
504. 20.11.2014 Seisukoht andmine tsiviilasjas nr 2-14-59289 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
505. 20.11.2014 teenuse osutamise leping (MTÜ Õpilasesinduste Nõukogu) Menetletud  
506. 20.11.2014 garantiikiri toitlustamise kohta (OU Ronyx Log) Saadetud  
507. 20.11.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
508. 20.11.2014 Teatis isiku surmast tsiviilasjas nr 2-14-53615 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
509. 20.11.2014 Vastus teatele lähisutevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
510. 20.11.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
511. 20.11.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
512. 20.11.2014 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (PPA) Saadetud  
513. 20.11.2014 Kasutusload (Narva Vesi AS) Saadetud  
514. 19.11.2014 Kiri (Tallinna Transpordiamet) Saadetud  
515. 19.11.2014 Kiri (Jõhvi Vallavalitsus) Saadetud  
516. 19.11.2014 Taotlus (Danske Bank AS Eesti filiaal) Saadetud  
517. 19.11.2014 Taotlus sõlmitud kliendilepingute tähtaja pikendamisest (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
518. 19.11.2014 Piiriületuse probleemid Narvas ja nende mõju turismile (Politsei- ja Piirivalveamet) Saadetud  
519. 19.11.2014 Töövõtulepingu täitmisest (OÜ Sepmar) Saadetud  
520. 19.11.2014 Kutse (Svetlana Nikitina) Saadetud  
521. 19.11.2014 Kutse (Mihhail Mudrov) Saadetud  
522. 19.11.2014 Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks (Sotsiaalkindlustusameti Rapla büroo Paide klienditeenindus) Saadetud  
523. 19.11.2014 Kutse (Jelena Ivanova) Saadetud  
524. 19.11.2014 Kutse (Jekaterina Rink) Saadetud  
525. 19.11.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud