Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
561. 17.11.2014 Päring arsti arvamuse kohta isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
562. 17.11.2014 Kutse (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
563. 17.11.2014 Vastus teatele isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
564. 17.11.2014 Korrigeeritud ettepanekud lepingu muutmise kohta (OÜ Asserter) Saadetud  
565. 17.11.2014 Tõend nr 473 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
566. 17.11.2014 Piiriületus (AS Transservis-N) Saadetud  
567. 17.11.2014 Küllakutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
568. 17.11.2014 Õnnitlus (Borrisovi linn) Saadetud  
569. 17.11.2014 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
570. 17.11.2014 Vastus teatele isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
571. 14.11.2014 Notification Letter No 8 (Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme) Saadetud  
572. 14.11.2014 Vastus järelepärimisele alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
573. 14.11.2014 Vastus järelepärimisele alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
574. 14.11.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
575. 14.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta(V.N.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
576. 14.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta(I.N.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
577. 14.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta(M.S.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
578. 14.11.2014 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-10-2457 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
579. 14.11.2014 Avaldus eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
580. 14.11.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (N.K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
581. 14.11.2014 Teatis isiku viibimiskoha kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
582. 14.11.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
583. 14.11.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
584. 14.11.2014 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
585. 14.11.2014 Kaaskiri (OÜ Kirula Kinnisvara) Saadetud  
586. 14.11.2014 Kaaskiri (Filippov Roman) Saadetud  
587. 14.11.2014 Korduv selgitustaotlus (Narva Lastekodu) Saadetud  
588. 14.11.2014 Korduv selgitustaotlus (Narva Lastekodu) Saadetud  
589. 14.11.2014 Toetuskiri (Sotsiaalministeerium) Saadetud  
590. 13.11.2014 Leppetrahvi nõue (OÜ Aleana Kinnisvara) Saadetud  
591. 13.11.2014 Vastus taotlusele (MTÜ Narva Teenekate Õpetajate Selts) Saadetud  
592. 13.11.2014 Järelepärimine elanike kohta (KÜ Tallinna mnt 4A, 6A ja 8A) Saadetud  
593. 13.11.2014 Järelepärimine elanike kohta (KÜ Puškini 51) Saadetud  
594. 13.11.2014 Järelepärimine elanike kohta (KÜ Tallinna mnt 42) Saadetud  
595. 13.11.2014 õiend ürituste läbiviimisest (Lasteaed Põngerjas) Saadetud