Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
631. 11.11.2014 Tõend nr 472 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
632. 11.11.2014 Projekteerimise töövõtulepingu kohta (Sweco Projekt AS) Saadetud  
633. 11.11.2014 vanema osa määr koolieelsetes lasteasutustes (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
634. 11.11.2014 Vastus taotlusele (SA Narva Haigla) Saadetud  
635. 11.11.2014 leping (MTÜ Vesiroosi Galerii) Menetletud  
636. 11.11.2014 Vahevastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
637. 11.11.2014 Avaldus eestkostja ametist vabastamiseks ja uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
638. 11.11.2014 Avaldus eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
639. 11.11.2014 Seisukoht eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
640. 11.11.2014 Tõend (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud  
641. 11.11.2014 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
642. 11.11.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
643. 11.11.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
644. 11.11.2014 Lepingu sõlmimise kohta (Narva Vesi AS) Saadetud  
645. 11.11.2014 Purskkaevu konserveerimise kohta (Narva Vesi AS) Saadetud  
646. 11.11.2014 Viisa taotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
647. 11.11.2014 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Spordiklubi All Stars) Menetletud  
648. 11.11.2014 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Spordiklubi Viktoria) Menetletud  
649. 11.11.2014 Hinnapakkumuse tulemuste kohta (Makro Trade Baltic OÜ) Saadetud  
650. 11.11.2014 Hinnapakkumuse tulemuste kohta (OÜ Kerxtas Kaubandus) Saadetud  
651. 10.11.2014 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
652. 10.11.2014 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
653. 10.11.2014 Volitus (Eesti Post AS) Saadetud  
654. 10.11.2014 Avaldus (AS Transservis-N) Saadetud  
655. 10.11.2014 Teade konkursi tulemustest (OÜ LIK Ehitusgrupp) Saadetud  
656. 10.11.2014 Teade konkursi tulemustest (OÜ Šekonar) Saadetud  
657. 10.11.2014 Teade konkursi tulemustest (AS Vant) Saadetud  
658. 10.11.2014 Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse vastus isiku avaldusele (Tööinspektsioon) Saadetud  
659. 10.11.2014 aeraatorite paigaldamisest (SA Narva Haigla) Saadetud  
660. 10.11.2014 Vastus teatele isikule määratud sotsiaaltoetustest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
661. 10.11.2014 aeraatorite paigaldamisest (Tallinna Sõbrakese Lasteaed) Saadetud  
662. 10.11.2014 Vastus isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
663. 10.11.2014 Toetuse arvestus (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
664. 10.11.2014 Vastus kohtunõudele tsiviilasjas nr 2-2-14-52997 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
665. 10.11.2014 aeraatorite paigaldamisest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud