Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
736. 03.11.2014 Kutse (Aleksejeva Yulia) Saadetud  
737. 03.11.2014 Kutse (Pykhalov Artjom) Saadetud  
738. 03.11.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
739. 03.11.2014 Vastus avaldusele vanurile abi osutamisest (Ljudmila Voronova) Saadetud  
740. 03.11.2014 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Spordiklubi Konkiro) Menetletud  
741. 03.11.2014 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (MTÜ Vene Kultuuriselts Nadežda) Menetletud  
742. 03.11.2014 Väljamakstud toetuse tagastamise nõue (AÜ Jantar) Saadetud  
743. 31.10.2014 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Saadetud  
744. 31.10.2014 Promenaadi avamise kohta (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
745. 31.10.2014 Eestkostja aruanne tsiviilasjas nr 2-13-25925 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
746. 31.10.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
747. 31.10.2014 Vastus küsimustele (Ajaleht Narvskaja Gazeta) Saadetud  
748. 31.10.2014 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
749. 31.10.2014 Koha-aadresside korrastamine (OÜ Domna Design) Saadetud  
750. 31.10.2014 Koha-aadresside korrastamine (Aiandusühistud) Saadetud  
751. 31.10.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
752. 31.10.2014 Toetuskiri munitsipaaleluruumi eraldamisest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
753. 31.10.2014 Tõend (Albert Vask) Menetletud  
754. 31.10.2014 Project final report (Joint Technical Secretariat Est-Lat-Rus CBC Programme) Menetletud  
755. 31.10.2014 Vastus järelepärimisele alaealisele perekonna kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
756. 31.10.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (T.B.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
757. 31.10.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.S.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
758. 31.10.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.S.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
759. 31.10.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (T.S.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
760. 31.10.2014 Ülesütlemisavaldus (Aleksandr Gornov) Saadetud  
761. 31.10.2014 Vastus taotluse õpilaskodu eraldamise kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
762. 31.10.2014 Kutse (EV Saatkond Kazakhstanis) Saadetud  
763. 31.10.2014 Taotlus õpilaskodus koha eraldamiseks (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
764. 31.10.2014 Narva kaldapealse promenaadi ehituse projekri vahearuanne (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud  
765. 30.10.2014 Taotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
766. 30.10.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (I.U) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
767. 30.10.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (J.Š.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
768. 30.10.2014 Notification Letter No 7 (Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme) Saadetud  
769. 30.10.2014 Päring (Swedbank AS) Saadetud  
770. 30.10.2014 Päring (BIGBANK AS) Saadetud