Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 14.04.2014 Avaldus isiku hooldekodusse paigutamise tähtaja pikendamiseks tsiviilasjas nr 2-11-19417 (Tartu Ringkonnakohus) Saadetud  
317. 07.04.2014 Avaldus isiku hooldekodusse paigutamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
318. 30.04.2014 Avaldus isikuhooldusõiguse piiramiseks,erieestkostja määramiseks ning esialgse õiguskaitse rakendami (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
319. 23.09.2014 Avaldus kinnisesse asutusse paigutamise pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
320. 09.06.2014 Avaldus lapse vanemale ettekirjutuse tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
321. 25.07.2014 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
322. 17.01.2014 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
323. 02.10.2014 Avaldus seisukoha esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
324. 23.12.2014 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
325. 20.06.2014 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
326. 10.01.2014 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine edasise õiguskaitse rakendamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
327. 30.10.2014 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
328. 28.10.2014 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
329. 31.07.2014 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
330. 27.06.2014 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
331. 20.06.2014 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
332. 07.10.2014 Avaldus üüritud asja vabastamise kohta (Jana Leontovitš) Saadetud  
333. 29.09.2014 Avaldus väärteomenetluse algatamiseks. (Keskkonnainspektsioon Ida-Virumaa Büroo) Saadetud  
334. 16.01.2014 Avaldus vanema hooldusõiguse peatamiseks ja eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
335. 12.06.2014 Avaldus vanema hooldusõiguse piiramiseks, eestkostja määramiseks, esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
336. 05.08.2014 Avaldus vanema õiguse äravõtmiseks, eestkostja määramiseks, esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
337. 16.04.2014 Avaldus vanema õiguse piiramiseks,eestkostja määramiseks.,esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
338. 22.04.2014 Avaliku tualeti töö kohta (OÜ Stroiestcom) Saadetud  
339. 03.11.2014 Binoklite kohta (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
340. 22.04.2014 D.Ger´i täiteasja kohta (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Saadetud  
341. 16.10.2014 Dahlbergi lava kohta (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
342. 24.10.2014 Dalhbergi lava kohta (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
343. 17.07.2014 Dendropargi loomise kohta (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
344. 07.07.2014 Detailplaneeringu algatamisest (AÜ Liit) Saadetud  
345. 07.10.2014 Detailplaneeringu järelevalvest (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
346. 14.07.2014 Detailplaneeringu kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
347. 20.05.2014 Detailplaneeringu kooskõlastamine (Riigimetsa Majandamise Keskus) Saadetud  
348. 20.05.2014 Detailplaneeringu kooskõlastamine (Maa-amet) Saadetud  
349. 16.12.2014 Detailplaneeringust (OÜ Sirenadi) Saadetud  
350. 27.11.2014 Detailplaneeringust (Asutused ja ettevõtted) Saadetud