Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 05.02.2014 Allkirjastatud kliendi hoolduslepingu edastamine (AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus) Saadetud  
37. 16.09.2014 Allkirjastatud kliendi hoolduslepingu edastamine (2 tk) (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
38. 25.11.2014 Allkirjastatud klientide hoolduslepingud (OÜ Häcke) Saadetud  
39. 11.12.2014 Allkirjastatud klientide hoolduslepingute edastamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
40. 21.11.2014 Allkirjastatud poolte kokkuleppe (OÜ Häcke) Saadetud  
41. 13.03.2014 Alusetult tehtud väljamaksete kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
42. 23.01.2014 Andmete esitamine eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
43. 17.03.2014 Andmete esitamine eestkostetava vara valitsemise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
44. 14.05.2014 Andmete esitamine tsiviilasjas nr 2-13-20424 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
45. 05.02.2014 Andmete esitamise kohta (KÜ Joala 34) Saadetud  
46. 05.02.2014 Andmete esitamise kohta (KÜ Pähklimäe 6) Saadetud  
47. 05.02.2014 Andmete esitamise kohta (KÜ Grafovi 7, 9) Saadetud  
48. 05.02.2014 Andmete esitamise kohta (KÜ Gerassimovi 4) Saadetud  
49. 05.02.2014 Andmete esitamise kohta (KÜ Kangelaste 10B Narva) Saadetud  
50. 05.02.2014 Andmete esitamise kohta (KÜ Armsad Katused) Saadetud  
51. 05.02.2014 Andmete esitamise kohta (Malmitare KÜ) Saadetud  
52. 20.01.2014 andmete esitamisest kohustuste kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
53. 20.06.2014 andmete esitamisest Narva Haiglas registreeritud sündide kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
54. 12.09.2014 Andmete päring (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
55. 24.03.2014 Andmete päring (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
56. 16.07.2014 Andmik (Sotsiaalkindlustusameti Rapla büroo Paide klienditeenindus) Saadetud  
57. 15.05.2014 Andmik (Sotsiaalkindlustusameti Rapla büroo Paide klienditeenindus) Saadetud  
58. 23.04.2014 Andmik (Sotsiaalkindlustusameti Rapla büroo Paide klienditeenindus) Saadetud  
59. 19.11.2014 Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks (Sotsiaalkindlustusameti Rapla büroo Paide klienditeenindus) Saadetud  
60. 04.11.2014 Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks (Sotsiaalkindlustusameti Rapla büroo Paide klienditeenindus) Saadetud  
61. 11.08.2014 Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
62. 24.01.2014 Annex to Notification Letter No 11 (Joint Technical Secretariat Est-Lat-Rus CBC Programme) Saadetud  
63. 07.01.2014 Arendusrühma avamise teadekiri (Viktoria Kaupis) Saadetud  
64. 07.01.2014 Arendusrühma avamise teadekiri (Olga Mägima) Saadetud  
65. 07.01.2014 Arendusrühma avamise teadekiri (Svetlana Nikanorova) Saadetud  
66. 12.09.2014 Äriruumi üürilepingu ülesütlemisavaldus ja võlgnevuse tasumise nõue (LazerGames OÜ) Saadetud  
67. 23.04.2014 Arsti päringu edastamine (SA Narva Haigla) Saadetud  
68. 16.12.2014 Aruande esitamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
69. 28.08.2014 Aruanne (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
70. 29.01.2014 Aruanne (Ida-Eesti Päästekeskus) Saadetud