Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 16.12.2014 Kaaskiri (Riigi Kinnisvara AS) Saadetud  
107. 16.12.2014 teenuse osutamise leping (MTÜ Otsingu-koduloo klubi KAMERAD) Menetletud  
108. 16.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
109. 16.12.2014 Lepingu pikendamine (OÜ I.V.P.Teed) Saadetud  
110. 15.12.2014 Seisukoht uue eestkostja kandidaadi kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
111. 15.12.2014 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-14-60809 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
112. 15.12.2014 Järelepärimine (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Saadetud  
113. 15.12.2014 Järelepärimine (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Saadetud  
114. 15.12.2014 14.mikrorajooni kuivendusprojekti finantseerimisest (Narva Vesi AS) Saadetud  
115. 15.12.2014 Garantiikiri (OÜ Gulib) Saadetud  
116. 15.12.2014 Vastus kohtumäärusele nr 2-14-54910 (Tartu Ringkonnakohus) Saadetud  
117. 15.12.2014 Õnnitlus (Elblongi Linnavolikogu) Saadetud  
118. 12.12.2014 Tellimuskiri (Elcomnet OÜ) Saadetud  
119. 12.12.2014 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
120. 12.12.2014 Järelepärimine alaealise lapse viibimiskoha kohta (AS Tallink Grupp) Menetletud  
121. 12.12.2014 Vastus teatisele abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
122. 12.12.2014 Garantiikiri teenuse tasumisest (Narva Spordikool Energia) Saadetud  
123. 12.12.2014 Volikiri (Narva Lasteaed Käoke) Saadetud  
124. 12.12.2014 Volikiri (Narva Lasteaed Punamütsike) Saadetud  
125. 12.12.2014 Laenuosa väljamaksmine (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) Saadetud  
126. 12.12.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
127. 12.12.2014 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-14-61643 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
128. 12.12.2014 Garantiikiri teenuse tasumisest (Psühholoogilise abi keskus Ariadna) Saadetud  
129. 12.12.2014 Kinnituskiri (Tarvaprojekt OÜ q) Saadetud  
130. 11.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
131. 11.12.2014 Allkirjastatud klientide hoolduslepingute edastamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
132. 11.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
133. 11.12.2014 Järelepärimine alaealise lapse vanema kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
134. 11.12.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Y. K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
135. 11.12.2014 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (M. I.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
136. 11.12.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
137. 11.12.2014 Vastus järelepärimisele (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
138. 11.12.2014 Taotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
139. 11.12.2014 Taotlus (Kaagvere Erikooli Valgejõe õppekeskus) Saadetud  
140. 11.12.2014 Taotlus (Kaagvere Erikooli Valgejõe õppekeskus) Saadetud