Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 11.12.2014 tõend Saadetud  
142. 11.12.2014 Kutse (Narva Peetri Kool) Saadetud  
143. 11.12.2014 Kutse (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
144. 11.12.2014 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
145. 11.12.2014 Kutse (Jevgenia Ivanova) Saadetud  
146. 11.12.2014 Kutse (Irina Petrova) Saadetud  
147. 10.12.2014 Taotlus halduslepingu sõlmimiseks (Sotsiaalkindlustusamet Tallinna büroo) Saadetud  
148. 10.12.2014 Tellimuskiri (OÜ Tervisekaitsekeskus F.O.P. Servis) Saadetud  
149. 10.12.2014 Taotlus (AS Eesti Raudtee) Saadetud  
150. 10.12.2014 Vastus lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
151. 10.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
152. 10.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
153. 10.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
154. 10.12.2014 Kaaskiri (Maa-ameti Ida-Viru katastribüroo) Saadetud  
155. 10.12.2014 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
156. 10.12.2014 Taotlus tsiviilasjas nr 2-14-58866 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
157. 10.12.2014 meeldetuletus (E&G OÜ) Saadetud  
158. 10.12.2014 Tellija vastus Töövõtja 01.12.2014 kell 13:51 e-kirjale (E&G OÜ) Saadetud  
159. 10.12.2014 Kutse (Kriisikomisjoni liikmed) Saadetud  
160. 10.12.2014 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
161. 10.12.2014 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
162. 10.12.2014 Kutse (Viktoria Grigorjeva) Saadetud  
163. 10.12.2014 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
164. 10.12.2014 Kutse (Olesja Hmelevskaja) Saadetud  
165. 10.12.2014 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
166. 10.12.2014 Kutse (Natalja Kossutskaja) Saadetud  
167. 10.12.2014 Lisamaterjalide edastamine tsiviilasjas nr 2-10-61448 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
168. 10.12.2014 Kutse (Olga Tšuntonova) Saadetud  
169. 10.12.2014 Kutse (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
170. 10.12.2014 Kutse (Jevgenia Koreškova) Saadetud  
171. 10.12.2014 Kutse (Natalia Kirillova) Saadetud  
172. 10.12.2014 Kaaskiri (Maa-ameti Ida-Viru katastribüroo) Saadetud  
173. 09.12.2014 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (laps A.P-K) (OÜ Narva Perearstikeskus (Linda 1)) Saadetud  
174. 09.12.2014 Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine.1.etapp (E&G OÜ) Saadetud  
175. 09.12.2014 Päring (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Saadetud