Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 27.11.2014 Garantiikiri rehabilitatsiooniteenuste maksmise eest (OÜ Promelauks) Saadetud  
352. 27.11.2014 Vastus taotlusele õpilaste kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
353. 27.11.2014 Järelepärimine kinnipeetava kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
354. 27.11.2014 Teade (Tatjana Regentova) Saadetud  
355. 27.11.2014 Teade (Anna Nagajeva) Saadetud  
356. 27.11.2014 Teade (Irina Nekrassova) Saadetud  
357. 27.11.2014 Kutse (V.Jakušina) Saadetud  
358. 27.11.2014 Teade (Natalja Glavatskaja) Saadetud  
359. 27.11.2014 Teade (Natalja Slavetskaja) Saadetud  
360. 27.11.2014 Teade (Irina Dobrõnina) Saadetud  
361. 27.11.2014 Teade (Marina Rubannikova) Saadetud  
362. 27.11.2014 Teade (Svetlana Kulikova) Saadetud  
363. 27.11.2014 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
364. 26.11.2014 liitumistaotlus (Noorte Meremeeste Klubi) (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
365. 26.11.2014 Päring isiku tervisliku seisundi kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
366. 26.11.2014 Vastus päringule (Narva Linnavalitsuse Eluasemekomisjon) Saadetud  
367. 26.11.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
368. 26.11.2014 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
369. 26.11.2014 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
370. 26.11.2014 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
371. 26.11.2014 Kaasabi osutamine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
372. 26.11.2014 Tõendi esitamine tsiviilasjas nr 2-14-53282 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
373. 26.11.2014 Järelepärimine elaniku kohta (KÜ Joala 5) Saadetud  
374. 26.11.2014 Kutse (Jelena Pogorelskaja) Saadetud  
375. 26.11.2014 Kutse (Jevgenia Volkova) Saadetud  
376. 26.11.2014 Kutse (Svetlana Panova) Saadetud  
377. 26.11.2014 Promenaadi videokaamerate kohta (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
378. 25.11.2014 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
379. 25.11.2014 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
380. 25.11.2014 Teatis (KÜ Rakvere 38) Saadetud  
381. 25.11.2014 Kaaskiri (AS K-MOST) Saadetud  
382. 25.11.2014 Garantiikiri (V&G Anton) Saadetud  
383. 25.11.2014 Tervitame aastat 2015! (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
384. 25.11.2014 Garantiikiri teenuste osutamiseks (Narva Spordikool Energia) Saadetud  
385. 25.11.2014 Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Saadetud