Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 18.12.2014 Vastus taotlusele isiku kohta (Harku ja Murru Vangla) Saadetud  
72. 18.12.2014 Seisukoht isiku avaldusele eestkostja määramise ja esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
73. 18.12.2014 Seisukoht avaldaja avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
74. 18.12.2014 Vastus taotlusele tugiisiku teenuse osutamise kohta (Kohtla-Järve Lastekodu) Saadetud  
75. 18.12.2014 Vastus taotlusele alaealise lapse perekonna kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
76. 18.12.2014 Vastus kirjale eestkostetava lapse kohta (Kiievi oblasti Butša Linnavalitsuse lastekaitse osakond) Saadetud  
77. 18.12.2014 Vastus järelepärimisele alaealise M.M. kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
78. 18.12.2014 Vastus taotlusele alaealise lapse V.F. kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
79. 18.12.2014 Vastus alaealise lapse R.M. kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
80. 18.12.2014 Vastus alaealise lapse kohta (J.P.) (Narva Paju Kool) Saadetud  
81. 18.12.2014 Vastus taotlusele isikule abi osutamise kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
82. 18.12.2014 Vastus taotlusele isikule abi osutamise kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
83. 18.12.2014 Teade (Kaagvere Erikooli Valgejõe õppekeskus) Saadetud  
84. 17.12.2014 Vastus teatele abivajava isiku kohta (OÜ Neeme Perearstide Keskus) Saadetud  
85. 18.12.2014 Teade kohtule tsiviilasjas nr 2-10-57893 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
86. 18.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
87. 18.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
88. 17.12.2014 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
89. 17.12.2014 Vastus teatisele alaealise lapse perekonna kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
90. 17.12.2014 Garantiikiri teenuse tasumise eest (Ravimassaaž OÜ Antonina Fjodorova) Saadetud  
91. 17.12.2014 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
92. 17.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
93. 17.12.2014 Teade (Kaagvere Erikooli Valgejõe õppekeskus) Saadetud  
94. 17.12.2014 Vastus teatele abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
95. 17.12.2014 garantiikiri majutuse kohta (Academus Hostel) Saadetud  
96. 17.12.2014 Kutse (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
97. 17.12.2014 Taotlus asenduskoduteenuse rahastamiseks (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
98. 16.12.2014 Detailplaneeringust (OÜ Sirenadi) Saadetud  
99. 16.12.2014 Aruande esitamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
100. 16.12.2014 Kaaskiri (Narva Linnakantselei) Saadetud  
101. 16.12.2014 Vahevastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
102. 16.12.2014 Taotlus (Kaagvere Erikool Emajõe õppekeskus) Saadetud  
103. 16.12.2014 Taotlus õpilaskodus lastele koha eraldamisest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
104. 16.12.2014 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Karikakar) Saadetud  
105. 16.12.2014 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud