Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2015 Kooskõlastamiseks ehitusloa menetlus (Ida Päästekeskus) Saadetud  
2. 31.12.2015 Leping (AS VKG Elektriehitus) Saadetud  
3. 31.12.2015 Kooskõlastamiseks ehitusteatis (Ida Päästekeskus) Saadetud  
4. 30.12.2015 Järelepärimine isiku kohta (S. K.) (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
5. 30.12.2015 Järelepärimine lapse terviseseisundi kohta (K. K.) (OÜ Teie Tervis) Menetletud  
6. 30.12.2015 Järelepärimine isiku kohta (S. K.) (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
7. 30.12.2015 Järelepärimine isiku kohta (S. K.) (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
8. 30.12.2015 päring päästeametile (Ida Päästekeskus) Saadetud  
9. 30.12.2015 päring päästeametile (Ida Päästekeskus) Saadetud  
10. 30.12.2015 Järelepärimine isiku terviseseisundi kohta (S. K.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
11. 30.12.2015 Teade alaealise lapse suhtes (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
12. 30.12.2015 Seisukoht lastega suhtluskorra kindlaksmääramiseks (Tartu Maakohus Tartu Kohtumaja) Saadetud  
13. 30.12.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
14. 30.12.2015 Kasutuslubade taotlused (Riigi Kinnisvara AS) Saadetud  
15. 30.12.2015 Kiri (Pavel Nikolajev) Saadetud  
16. 30.12.2015 Ümbriku tagastamine (Feratu OÜ) Saadetud  
17. 30.12.2015 Kasutusteatise menetlus (Ida Päästekeskus) Saadetud  
18. 30.12.2015 Garantiikiri (AS Vant) Saadetud  
19. 30.12.2015 Garantiikiri (OÜ Ostenergo) Saadetud  
20. 30.12.2015 Kasutuslubade ehitise ümberehitamisel menetlused (Päästeamet Ida päästekeskus) Saadetud  
21. 30.12.2015 Kasutusloa menetlus (Päästeamet Ida päästekeskus) Saadetud  
22. 30.12.2015 Kasutusloa ehitise ümberehitamise menetlus (Päästeamet Ida päästekeskus) Saadetud  
23. 29.12.2015 Tellimuskiri (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud  
24. 29.12.2015 päring päästeametile (Ida Päästekeskus) Saadetud  
25. 29.12.2015 Tänukiri (SOS Lasteküla Eesti Ühing) Saadetud  
26. 29.12.2015 Vastus teatele abivajava perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
27. 29.12.2015 Vastus järelepärimisele hooldajatoetuse maksmise kohta (Eesti Töötukassa) Saadetud  
28. 29.12.2015 Ühistranspordi korraldamine Narva linna haldusterritooriumil (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
29. 29.12.2015 Vastus teatele kohtukoosseisu vahetumisest ja kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
30. 29.12.2015 Vastus kohtunõudele isiku määruskaebuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
31. 29.12.2015 Vastus teatele abivajava perekonna kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
32. 29.12.2015 Volikiri (AS Prisma Peremarket) Saadetud  
33. 29.12.2015 Järelepärimine laste terviseseisundi kohta (V. M. ja A. M.) (OÜ Perearst Natalia Gvozdeva) Saadetud  
34. 29.12.2015 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (V. M. ja A. M.) (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
35. 29.12.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud