Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 05.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
2. 05.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
3. 05.01.2015 Lepingu sõlmimisest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
4. 05.01.2015 Kahju hüvitamisest (UAB DK PZU Lietuva Eesti filiaal) Saadetud  
5. 05.01.2015 Ülesütlemisavaldus (Valery Gavrilov) Saadetud  
6. 05.01.2015 Teatis (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
7. 05.01.2015 Teatis (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
8. 05.01.2015 Taotlus (Kaagvere Erikooli Valgejõe õppekeskus) Saadetud  
9. 05.01.2015 Vastus järelepärimisele (Narva Lastekodu) Saadetud  
10. 05.01.2015 Kiri (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
11. 05.01.2015 Lepingu lõpetamine (AS Eesti Telekom) Saadetud  
12. 05.01.2015 Volikiri KO korrespondentsi saatmiseks ja vastuvõtmiseks (Eesti Post AS) Saadetud  
13. 05.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
14. 05.01.2015 Tellimuskiri (MTÜ Loomade Varjupaik GREY DOGS) Saadetud  
15. 05.01.2015 Tellimuskiri (FIE Anatoli Timonin) Saadetud  
16. 06.01.2015 Kuulutus (Ajalehed Gorod ja Põhjarannik) Saadetud  
17. 06.01.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
18. 06.01.2015 Volikiri (Sotsiaalabiamet) Saadetud  
19. 06.01.2015 Vastus teatisele alaealise lapse kohta (Ida-Viru Maavalitsuse Perekonnaseisuosakond Narva talitus) Saadetud  
20. 06.01.2015 Volikiri (Sotsiaalabiamet) Saadetud  
21. 06.01.2015 Volikiri (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
22. 06.01.2015 Volikiri (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
23. 06.01.2015 Volikiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
24. 06.01.2015 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
25. 06.01.2015 Vastus teatisele (Vaivara Vallavalitsus) Saadetud  
26. 06.01.2015 Kaaskiri (OÜ Vulkanos Kiir) Saadetud  
27. 06.01.2015 Taotlus V.F. kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
28. 06.01.2015 Taotlus D.T. kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
29. 06.01.2015 Vastus taotlusele alaealise lapse perekonna kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
30. 06.01.2015 Vastus taotlusele alaealise lapse perekonna kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
31. 06.01.2015 Päring (Rahandusministeerium Riigihangete ja riigiabi osakond) Saadetud  
32. 07.01.2015 Teade alaealise lapse kohta (Jekaterina Jakovleva) Saadetud  
33. 07.01.2015 Dokumentide üleandmisest (Ljubov Karvelis) Saadetud  
34. 07.01.2015 Taotlus (Maksu- ja Tolliamet) Saadetud  
35. 07.01.2015 Avaldusest täisealisele isikule eestkostja määramiseks loobumine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud