Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 16.01.2015 Taotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
142. 16.01.2015 tõend (Narva Noorte Meremeeste Klubi) Saadetud  
143. 16.01.2015 teenuse osutamise leping (MTÜ JazzTime) Menetletud  
144. 16.01.2015 Kutse (KÜ Puškini 11) Saadetud  
145. 16.01.2015 Kutse (Narva Vesi AS) Saadetud  
146. 16.01.2015 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Kuldkalake) Saadetud  
147. 16.01.2015 õiend ürituste läbiviimisest (Lasteaed Kuuseke) Saadetud  
148. 16.01.2015 Kutse (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
149. 16.01.2015 Elektriautode läbisõit (Sotsiaalministeerium) Menetletud  
150. 16.01.2015 Saatekiri (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Saadetud  
151. 16.01.2015 Taotlus esialgse õiguskaitse tühistamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
152. 16.01.2015 Vastus e-kirjale 15.01.2015.a (Eesti Töötukassa) Menetletud  
153. 16.01.2015 Avaldus tähtaja ennistamiseks (Eesti Töötukassa) Menetletud  
154. 19.01.2015 Vahevastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
155. 19.01.2015 Ülesütlemisavaldus (Valentina Valmer) Saadetud  
156. 19.01.2015 Vahevastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
157. 19.01.2015 Vastus kohtunõudele isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
158. 19.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
159. 19.01.2015 Permi linna (Venemaa) külastamisest (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
160. 19.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse kohta (Narva perearstikeskuse filiaal (Hariduse 15)) Menetletud  
161. 19.01.2015 Protokolli saatmine (AS Eesti Energia NEJ) Saadetud  
162. 20.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163. 20.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164. 20.01.2015 Arvamus alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
165. 20.01.2015 Teade (Roe S Tatjana) Saadetud  
166. 20.01.2015 Narva linnale kuuluvate eluruumide andmed (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
167. 20.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
168. 20.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse suhtes (OÜ Teie Tervis) Menetletud  
169. 20.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse suhtes (OÜ Teie Tervis) Menetletud  
170. 20.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
171. 20.01.2015 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
172. 20.01.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
173. 20.01.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
174. 20.01.2015 Vastus päringule kinnipeetava isiku elukoha kohta (Viru Vangla) Menetletud  
175. 20.01.2015 Vastus päringule isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud