Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 20.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
177. 20.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
178. 20.01.2015 Pr T.Luigas ja Hr. A.Tšuhljajev (Tamara Luigas - Linnavolikogu liige)  
179. 20.01.2015 Ametniku teenistusleht (Rahandusministeerium) Saadetud  
180. 20.01.2015 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
181. 20.01.2015 Kutse (Juta Soonvald-Markusheva) Saadetud  
182. 20.01.2015 Kutse (Olga Minarskaja) Saadetud  
183. 20.01.2015 Kutse (Jevgenia Bogacheva) Saadetud  
184. 20.01.2015 Kutse (Olga Kurova) Saadetud  
185. 20.01.2015 Kutse (Aleksandra Lesnikova) Saadetud  
186. 20.01.2015 Kutse (Irina Petrova) Saadetud  
187. 21.01.2015 Teade kavandatava personali koosseisu kohta (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
188. 21.01.2015 Korterite ülevaatuse graafik (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
189. 21.01.2015 Asutamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
190. 21.01.2015 Päring arstitõendi saamiseks isiku kohta (OÜ Perearst Jevgenia Kulikova,Jelena Pitel perearst) Menetletud  
191. 21.01.2015 Taotlus (Maksu- ja Tolliamet) Saadetud  
192. 21.01.2015 Päring arvamuse saamiseks eestkostja kandidaadi kohta (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
193. 21.01.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (U. M.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
194. 21.01.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (M. M.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
195. 21.01.2015 Laste toitlustamise korraldamine (Narva 6. Kool) Saadetud  
196. 21.01.2015 Järelepärimine isiku kodukülastuse akti kohta (Audru Vallavalitsus) Menetletud  
197. 21.01.2015 volitus kaupa ostmiseks (Järva Tarbijate Ühistu Narva Tööriistamarket) Saadetud  
198. 21.01.2015 volitus kaupa ostmiseks (Demitol OÜ) Saadetud  
199. 21.01.2015 Menetluse algatamine (OÜ Maxima Eesti) Saadetud  
200. 21.01.2015 volitus kaupa ostmiseks (Optimera Estonia AS) Saadetud  
201. 21.01.2015 Menetluse algatamine (AS Autotrans-Narva) Saadetud  
202. 21.01.2015 Veetarbimine Puškini 5 hoone ruumides ja kindlustuspoliisi esitamine (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus GAGARIN) Saadetud  
203. 21.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
204. 21.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
205. 21.01.2015 Vastus päringule alaealise lapse suhtes (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
206. 21.01.2015 Sunniraha rakendamine (KÜ Puškini 14) Saadetud  
207. 22.01.2015 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
208. 22.01.2015 Päring (Aiandusühistud) Saadetud  
209. 22.01.2015 Taotlus asja läbivaatamiseks ilma tema lepingulise esindaja kohalolekuta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
210. 22.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud