Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 26.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
247. 26.01.2015 Järelepärimine (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Saadetud  
248. 26.01.2015 Vastus (S.Ivanov) Saadetud  
249. 26.01.2015 Korterite ülevaatuse graafik (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
250. 26.01.2015 Vastus (J.Mitrofanov) Saadetud  
251. 26.01.2015 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
252. 26.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
253. 26.01.2015 Vastus (P.Samsonov) Saadetud  
254. 26.01.2015 Vastus (L.Sokolova) Saadetud  
255. 26.01.2015 Vastus (D.Volosjuk) Saadetud  
256. 26.01.2015 Maa erastamine (Lissitšnõi Ivan) Saadetud  
257. 27.01.2015 Täiendavate tõendite esitamine tsiviilasjas nr 2-14-55524 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
258. 27.01.2015 Hinnapakkumiskutse (Valueexpert OÜ) Saadetud  
259. 27.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
260. 27.01.2015 Päring (AÜ Olginski) Saadetud  
261. 27.01.2015 AÜ-s Energeetik asuva aiamaja EHR-is registreerimine (Vaivara Vallavalitsus) Saadetud  
262. 27.01.2015 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-14-62971 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
263. 27.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
264. 27.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
265. 27.01.2015 Vahevastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
266. 27.01.2015 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
267. 27.01.2015 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
268. 27.01.2015 Teade (OÜ AYA) Saadetud  
269. 27.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
270. 27.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
271. 27.01.2015 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
272. 27.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
273. 27.01.2015 Päring rehabilitatsiooniteenuste osutamise tasu kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
274. 27.01.2015 Detailplaneeringu kooskõlastamine (Maa-Amet) Saadetud  
275. 27.01.2015 Detailplaneeringu kooskõlastamine (Maanteeamet) Saadetud  
276. 27.01.2015 Ehitusseaduse täitmise kontroll (Pesotšinskaja Natalja) Saadetud  
277. 27.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
278. 27.01.2015 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
279. 27.01.2015 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
280. 27.01.2015 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud