Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 29.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
317. 29.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
318. 29.01.2015 Taotlus suhtlemise piiramisest lapsevanema ja lapsega (Laste Hoolekande asutus Lootus) Saadetud  
319. 29.01.2015 Vastus teatele alaealise lapse kohta (Laste Hoolekande asutus Lootus) Saadetud  
320. 29.01.2015 Täiendavate tõendite esitamine tsiviilasjas nr 2-14-55524 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
321. 29.01.2015 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-15-39 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
322. 29.01.2015 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-15-39 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
323. 29.01.2015 Leppetrahvi määramisest (OÜ Sepmar) Saadetud  
324. 29.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
325. 29.01.2015 Järelepärimine isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
326. 29.01.2015 Vastus teatele isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
327. 29.01.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (T.G.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
328. 29.01.2015 Parkimiskaartide tellimus (Eesti Puuetega Inimeste Fond SA) Saadetud  
329. 29.01.2015 Kaaskiri (Maa-Amet) Saadetud  
330. 29.01.2015 Järelepärimine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
331. 29.01.2015 Eestkostja aruanne (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
332. 29.01.2015 Järelepärimine (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
333. 29.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
334. 29.01.2015 Avaldus seisukoha esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
335. 29.01.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (D.O.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
336. 29.01.2015 Garantiikiri (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
337. 30.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
338. 30.01.2015 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-14-62225 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
339. 30.01.2015 Eestkostel oleva T.T. ekspertiisiakt,tsiviilasi nr 2-11-62696 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
340. 30.01.2015 Vastus alaealise lapse esindamise kohta kohtus (Politsei- ja Piirivalveamet, Ida prefektuur, Rakvere politseijaoskond) Saadetud  
341. 30.01.2015 Seisukoht eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
342. 30.01.2015 Vastus kohtu nõudele haldusasjas nr 3-15-18 (Tallinna Halduskohus Tallinna Kohtumaja) Saadetud  
343. 30.01.2015 Teade isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
344. 30.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
345. 30.01.2015 Detailplaneeringu kooskõlastamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
346. 30.01.2015 Saatekiri (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Saadetud  
347. 30.01.2015 Eestkostja ametiaja pikendamisest tsiviilasjas nr 2-09-29173 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
348. 30.01.2015 Kutse (Elblagi Linnavalitsus) Saadetud  
349. 30.01.2015 Vastus (OÜ Geneva) Saadetud  
350. 30.01.2015 Garantiikiri (Valueexpert OÜ) Saadetud