Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 07.01.2015 Vastus päringule alaealise lapse kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
37. 07.01.2015 vastus kaebusele (Roor Elvira) Saadetud  
38. 07.01.2015 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
39. 07.01.2015 Päring (KÜ Gerassimovi 6) Saadetud  
40. 07.01.2015 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
41. 07.01.2015 Taotlus (Maksu- ja Tolliamet) Saadetud  
42. 07.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
43. 07.01.2015 Vastus teatisele alaealise lapse kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
44. 07.01.2015 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-14-55187 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
45. 07.01.2015 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-14-55187 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
46. 07.01.2015 Vastus järelepärimisele alaealise lapse suhtes (Sotsiaalkindlustusamet Kohtla-Järve büroo) Saadetud  
47. 07.01.2015 Vastus taotlusele alaealise õpilase kohta (K.P.) (Narva Paju Kool) Menetletud  
48. 07.01.2015 Remonditöödest (KÜ Kreenholmi 33) Saadetud  
49. 07.01.2015 Vastus taotlusele alaealise õpilase kohta (A.Z.) (Narva Paju Kool) Saadetud  
50. 07.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
51. 07.01.2015 Ehitusseaduse täitmise kontroll (OÜ Maxima Eesti) Saadetud  
52. 08.01.2015 Vastus taotlusele isiku hooldekodusse suunamisest (SA Narva Haigla) Saadetud  
53. 08.01.2015 Kutse (V.Jakušina) Saadetud  
54. 08.01.2015 Taotlus hooldatava nimele hoolduslepingu sõlmimisest (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Menetletud  
55. 08.01.2015 Taotlus alaealise lapse kodukülastuse kohta (Ivangorodi linna Leningradi oblasti munitsipaal asutus, Alaealiste komisjon) Menetletud  
56. 08.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
57. 08.01.2015 Vastus teatisele alaealise lapse kohta (Politsei-ja Piirivalveamet,Tallinna kordon) Saadetud  
58. 08.01.2015 vastus taotlusele õpilase perekonna kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
59. 08.01.2015 Kinnituskiri (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud  
60. 08.01.2015 Eluasemeteenuste aruandest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
61. 08.01.2015 Kaaskiri (Rahandusministeerium, Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register) Menetletud  
62. 09.01.2015 aruande esitamisest “Töötasu struktuur 2014" (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Menetletud  
63. 09.01.2015 Päring alaealise lapse iseloomustuse kohta (*) Saadetud  
64. 09.01.2015 Kutse (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
65. 09.01.2015 Taotlus D.P. kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
66. 09.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
67. 09.01.2015 Kutse (Backes Valentina) Saadetud  
68. 09.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
69. 09.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
70. 12.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud