Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 03.02.2015 Teade (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Saadetud  
387. 03.02.2015 Vastus taotlusele alaealise perekonna kohta (Narva Paju kool) Saadetud  
388. 03.02.2015 Teade (Narva Paju Kool) Saadetud  
389. 03.02.2015 Ehitusseaduse täitmise kontroll (Nael Edit) Saadetud  
390. 03.02.2015 Ehitusseaduse täitmise kontroll (Elksninš Galina) Saadetud  
391. 03.02.2015 Saatekiri (Kaagvere Erikool Emajõe õppekeskus) Saadetud  
392. 03.02.2015 Saatekiri (Kaagvere Erikooli Valgejõe õppekeskus) Saadetud  
393. 03.02.2015 Garantiikiri lapsele rehabilitatsiooniteenuse osutamisest (Korrektsiooni Grupp OÜ) Saadetud  
394. 04.02.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
395. 04.02.2015 Avaldus alaealisele lapsele eestkostja määramiseks ning esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
396. 04.02.2015 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
397. 04.02.2015 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
398. 04.02.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
399. 04.02.2015 Vastus järelepärimisele alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
400. 04.02.2015 Päring maksude arvelduste saldode kohta seisuga 25.01.2015.a (Maksu- ja Tolliameti Jõhvi klienditeenindus) Menetletud  
401. 04.02.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
402. 04.02.2015 Avaldus (Maa-ameti Ida-Viru katastribüroo) Saadetud  
403. 04.02.2015 Vastus (Valentina Pozdeeva) Saadetud  
404. 04.02.2015 vastus taotlusele turniiril osalemise kohta (Paemurru Spordikool) Saadetud  
405. 04.02.2015 vastus taotlusele turniiril osalemise kohta (Paemurru Spordikool) Saadetud  
406. 04.02.2015 Selgitustaotlus asenduskoduteenusel viibimise kohta (Sotsiaalministeerium) Saadetud  
407. 04.02.2015 Vastus kohtunõudele isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
408. 04.02.2015 Vastus kohtunõudele isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
409. 04.02.2015 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
410. 04.02.2015 garantiikiri majutuse kohta (Academus Hostel) Saadetud  
411. 04.02.2015 Järelpärimine (Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid) Saadetud  
412. 04.02.2015 Järelpärimine (Advokaadibüroo Talts & Partnerid OÜ) Saadetud  
413. 04.02.2015 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
414. 04.02.2015 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis)  
415. 04.02.2015 teenuse osutamise leping (MTÜ Narva Jazz) Menetletud  
416. 04.02.2015 teenuse osutamise leping (Narva Koolispordi Liit) Menetletud  
417. 04.02.2015 teenuse osutamise leping (Narva Kehakultuuri ja Spordiliit) Menetletud  
418. 04.02.2015 teenuse osutamise leping (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus GAGARIN) Menetletud  
419. 04.02.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
420. 04.02.2015 2015.a eelarve (Narva Linnavalitsus) Saadetud