Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 12.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (Kultuuriosakond) Saadetud  
72. 12.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
73. 12.01.2015 Vastus taotlusele isikule abi osutamisest (SA Narva Haigla) Saadetud  
74. 12.01.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (J.K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
75. 12.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
76. 12.01.2015 Statistikaametisse aruande esitamisest (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
77. 13.01.2015 Volikiri (Viru Maakohtu kinnistusosakond) Saadetud  
78. 13.01.2015 Töövõtulepingu täitmisest (OÜ Sepmar) Saadetud  
79. 13.01.2015 Tellimuskiri (OÜ Telereklaam) Saadetud  
80. 13.01.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (T.K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
81. 13.01.2015 Vastus (Viktor Ljuboslavski) Saadetud  
82. 13.01.2015 andmete esitamisest kohustuste ja nõuete kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
83. 13.01.2015 Lepingu sõlmimine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
84. 13.01.2015 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
85. 13.01.2015 Laenuosa väljamaksmine (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) Saadetud  
86. 13.01.2015 Vastus taotlusele isikule abi osutamise kohta (KÜ Vabaduse Elamu N) Menetletud  
87. 13.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
88. 13.01.2015 garantiikiri majutuse kohta (Academus Hostel) Saadetud  
89. 13.01.2015 Vastus taotlusele (SA Narva Haigla) Saadetud  
90. 13.01.2015 Volikiri (Kinnitusportaal) Saadetud  
91. 13.01.2015 Kutse (V.Jakušina) Saadetud  
92. 14.01.2015 Vastus avaldustele 15.12.2014.a ja 17.12.2014.a (Jekaterina Jakovleva) Menetletud  
93. 14.01.2015 Vastus avaldusele 15.12.2014.a (Ljubov Karvelis) Menetletud  
94. 14.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (OÜ Neeme Perearstide Keskus) Menetletud  
95. 14.01.2015 Garantiikiri (Ehitustootluse Instituut) Saadetud  
96. 14.01.2015 Järelepärimine isikute igakuise sissetuleku kohta (Maksu- ja Tollikeskuse Narva Teenindusbüroo) Menetletud  
97. 14.01.2015 Kinnitustaotlus (Swedbank Narva esindus) Menetletud  
98. 14.01.2015 Nõusolek alaealise lapse külastamiseks (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
99. 14.01.2015 Järelepärimine kasvandiku iseloomustuse kohta (Lasteaed Pääsuke) Menetletud  
100. 14.01.2015 Järelepärimine õpilase iseloomustuse kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
101. 14.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (MTÜ Lapsele Oma Kodu) Menetletud  
102. 14.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse ja tema vanema kohta (OÜ Corrigo) Menetletud  
103. 14.01.2015 Avaldus (Ida Prefektuur) Saadetud  
104. 14.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
105. 14.01.2015 Vastus töövõtja selgitustele tööde tähtaja kohta (E&G OÜ) Saadetud