Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 18.12.2015 Kutse (Eraisik M.M.)  
142. 18.12.2015 Kutse (K.P.) Saadetud  
143. 18.12.2015 Kutse (Laste Hoolekande asutus Lootus) Saadetud  
144. 18.12.2015 teenuse osutamise leping (Spordiklubi BK Narva) Menetletud  
145. 17.12.2015 Vastus kohtunõudele eestkostja määramise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
146. 17.12.2015 Maaüksuse suuruse ja piiride kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
147. 17.12.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
148. 17.12.2015 Vastus teatele alaealise lapse perekonna kohta (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
149. 17.12.2015 Vastus teatele abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
150. 17.12.2015 Vastus taotlusele laste asukoha kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
151. 17.12.2015 Kasutusteatise menetlus (Ida Päästekeskus) Saadetud  
152. 17.12.2015 Vastus avaldusele perekonnale abi osutamise kohta (KÜ Puškini 45A) Saadetud  
153. 17.12.2015 Leppetrahvi tasumise nõue (OÜ Jusker) Saadetud  
154. 17.12.2015 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
155. 17.12.2015 Avaldus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
156. 17.12.2015 teenuse osutamise leping (MTÜ Narva Muusikaselts) Menetletud  
157. 17.12.2015 Kutse (Peterburi Peakonsulaadi Pihkva Talitus) Saadetud  
158. 17.12.2015 Kooskõlastamiseks kasutusteatis (Ida Päästekeskus) Saadetud  
159. 17.12.2015 teenuse osutamise leping (FIE Aleksandr Krasnoumov) Menetletud  
160. 16.12.2015 viisa vormistamise kohta (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
161. 16.12.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta ( O.M.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
162. 16.12.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta ( R.N.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
163. 16.12.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta ( A.N.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
164. 16.12.2015 Teade alaealiste laste viibimiskohast (Sotsiaalkindlustusamet Rakvere büroo) Saadetud  
165. 16.12.2015 Järelepärimine alaealise lapse M.K. suhtes (OÜ Narva Joala Perearstikeskus (Kreenholmi 39F)) Menetletud  
166. 16.12.2015 Vastus avaldusele (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
167. 16.12.2015 Vastus taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
168. 16.12.2015 Päring (AÜ Olginski) Saadetud  
169. 16.12.2015 Taotlus (*) Saadetud  
170. 16.12.2015 garantiikiri tasumise kohta (AVST-Kodulux AS) Saadetud  
171. 16.12.2015 Tallinna mnt 30 täitedokumenentatsiooni kohta (OÜ Jusker) Saadetud  
172. 16.12.2015 Pankrotiavaldus (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Saadetud  
173. 16.12.2015 Kiri (AS Propaan) Saadetud  
174. 16.12.2015 Ehitusseadustiku nõuete täitmine (Eraisikud) Saadetud  
175. 16.12.2015 Järelepärimine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud