Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 03.12.2015 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
352. 03.12.2015 Avaldus alaealise isiku eestkostja ametist vabastamiseks ja uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus) Saadetud  
353. 03.12.2015 Päring (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
354. 03.12.2015 Ettekirjutus nr 1-13-609/08/63 (T.F) Saadetud  
355. 03.12.2015 Järelepärimine (Narva-Jõesuu SOS lasteküla Eesti ühing) Menetletud  
356. 03.12.2015 Järelepärimine (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
357. 03.12.2015 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
358. 03.12.2015 Garantiikiri (Old Trafford restoran) Saadetud  
359. 03.12.2015 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
360. 03.12.2015 Arvamus alaealise lapse pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
361. 03.12.2015 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
362. 03.12.2015 Palve sundtoomise teostamisest (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
363. 03.12.2015 SAA seisukoht tsiviilasjas nr 2-10-56597 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
364. 03.12.2015 Saatekiri (Narva Haigla Polikliinik) Saadetud  
365. 03.12.2015 Järelepärimisele vastus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
366. 03.12.2015 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
367. 03.12.2015 Vastus taotlusele isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
368. 03.12.2015 Vastus taotlusele isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
369. 03.12.2015 Vastus taotlusele isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
370. 03.12.2015 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
371. 03.12.2015 Garantiikiri (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
372. 03.12.2015 Järelepärimisele vastus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
373. 03.12.2015 Nõudekirjale vastus (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
374. 03.12.2015 Kutse (Narva Linnavolikogu liikmed) Saadetud  
375. 03.12.2015 Teenuste osutamisest (OÜ Promelauks) Menetletud  
376. 03.12.2015 Tervitame 2016. aastat (AS Narva GEM) Saadetud  
377. 03.12.2015 Tervitame 2016. aastat (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
378. 02.12.2015 Taotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas)  
379. 02.12.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
380. 02.12.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
381. 02.12.2015 Päring arsti arvamuse kohta isiku suhtes (M. M.) (SA Narva Haigla) Saadetud  
382. 02.12.2015 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
383. 02.12.2015 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
384. 02.12.2015 Volikiri (AS Eesti Telekom) Saadetud  
385. 02.12.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud