Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 29.12.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
37. 29.12.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
38. 29.12.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
39. 29.12.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
40. 29.12.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
41. 29.12.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
42. 29.12.2015 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (MTÜ Narva Eesti Maja) Menetletud  
43. 28.12.2015 leping (Eesti Samboliit) Menetletud  
44. 28.12.2015 Tänukiri (Ermitaaž) Saadetud  
45. 28.12.2015 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
46. 28.12.2015 Arvamus alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
47. 28.12.2015 Lõplik seisukoht avalduse kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Saadetud  
48. 28.12.2015 Vastus järelepärimisele alaealise lapse pere kohta (Sotsiaalkindlustusamet Pärnu klienditeenindus) Saadetud  
49. 28.12.2015 Vastus järelpärimisele (Audest Audiitorteenuste OÜ) Saadetud  
50. 28.12.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
51. 28.12.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
52. 28.12.2015 Vastus järelepärimisele alaealise lapse pere kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
53. 28.12.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
54. 28.12.2015 Selgituste küsimine tsiviilasjas nr 2-15-3442 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
55. 28.12.2015 Volikiri (Demitol OÜ) Saadetud  
56. 28.12.2015 ettekirjutus-hoiatus nr 1-13-82/10/2 (OÜ Lostcom) Saadetud  
57. 28.12.2015 Teatis (MTÜ Puškini Instituut) Saadetud  
58. 28.12.2015 Keelenõuetest taksojuhtidele (Riigikogu) Saadetud  
59. 23.12.2015 Vastus teatele kliendi kohta (SA Jõhvi Haigla) Saadetud  
60. 23.12.2015 Järelepärimine isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
61. 23.12.2015 Kiri (AS Eesti Gaas) Saadetud  
62. 23.12.2015 Pakkumuse esitamise ettepanek (Ettevõtted) Saadetud  
63. 23.12.2015 Seisukoht eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
64. 23.12.2015 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
65. 23.12.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
66. 23.12.2015 Seisukoht isiku määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
67. 23.12.2015 Täiendav seisukoht eestkostja sobivuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
68. 23.12.2015 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
69. 23.12.2015 garantiikiri arve tasumise kohta (AS Abakhan Fabrics Eesti) Saadetud  
70. 23.12.2015 Päring (Maa-amet) Saadetud