Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4656. 20.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4657. 20.01.2015 Arvamus alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4658. 20.01.2015 Teade (Roe S Tatjana) Saadetud  
4659. 20.01.2015 Narva linnale kuuluvate eluruumide andmed (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4660. 20.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
4661. 20.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse suhtes (OÜ Teie Tervis) Menetletud  
4662. 20.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse suhtes (OÜ Teie Tervis) Menetletud  
4663. 20.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4664. 20.01.2015 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4665. 20.01.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4666. 20.01.2015 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4667. 20.01.2015 Vastus päringule kinnipeetava isiku elukoha kohta (Viru Vangla) Menetletud  
4668. 20.01.2015 Vastus päringule isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4669. 20.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4670. 20.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4671. 20.01.2015 Pr T.Luigas ja Hr. A.Tšuhljajev (Tamara Luigas - Linnavolikogu liige)  
4672. 20.01.2015 Ametniku teenistusleht (Rahandusministeerium) Saadetud  
4673. 20.01.2015 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4674. 20.01.2015 Kutse (Juta Soonvald-Markusheva) Saadetud  
4675. 20.01.2015 Kutse (Olga Minarskaja) Saadetud  
4676. 20.01.2015 Kutse (Jevgenia Bogacheva) Saadetud  
4677. 20.01.2015 Kutse (Olga Kurova) Saadetud  
4678. 20.01.2015 Kutse (Aleksandra Lesnikova) Saadetud  
4679. 20.01.2015 Kutse (Irina Petrova) Saadetud  
4680. 19.01.2015 Vahevastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4681. 19.01.2015 Ülesütlemisavaldus (Valentina Valmer) Saadetud  
4682. 19.01.2015 Vahevastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4683. 19.01.2015 Vastus kohtunõudele isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
4684. 19.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4685. 19.01.2015 Permi linna (Venemaa) külastamisest (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
4686. 19.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse kohta (Narva perearstikeskuse filiaal (Hariduse 15)) Menetletud  
4687. 19.01.2015 Protokolli saatmine (AS Eesti Energia NEJ) Saadetud  
4688. 16.01.2015 Teade arvete saatmiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
4689. 16.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
4690. 16.01.2015 Teade isiku perekonnas olukorra kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud