Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4761. 13.01.2015 garantiikiri majutuse kohta (Academus Hostel) Saadetud  
4762. 13.01.2015 Vastus taotlusele (SA Narva Haigla) Saadetud  
4763. 13.01.2015 Volikiri (Kinnitusportaal) Saadetud  
4764. 13.01.2015 Kutse (V.Jakušina) Saadetud  
4765. 12.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
4766. 12.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (Kultuuriosakond) Saadetud  
4767. 12.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
4768. 12.01.2015 Vastus taotlusele isikule abi osutamisest (SA Narva Haigla) Saadetud  
4769. 12.01.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (J.K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
4770. 12.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4771. 12.01.2015 Statistikaametisse aruande esitamisest (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
4772. 09.01.2015 aruande esitamisest “Töötasu struktuur 2014" (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Menetletud  
4773. 09.01.2015 Päring alaealise lapse iseloomustuse kohta (*) Saadetud  
4774. 09.01.2015 Kutse (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
4775. 09.01.2015 Taotlus D.P. kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4776. 09.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4777. 09.01.2015 Kutse (Backes Valentina) Saadetud  
4778. 09.01.2015 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
4779. 09.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4780. 08.01.2015 Vastus taotlusele isiku hooldekodusse suunamisest (SA Narva Haigla) Saadetud  
4781. 08.01.2015 Kutse (V.Jakušina) Saadetud  
4782. 08.01.2015 Taotlus hooldatava nimele hoolduslepingu sõlmimisest (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Menetletud  
4783. 08.01.2015 Taotlus alaealise lapse kodukülastuse kohta (Ivangorodi linna Leningradi oblasti munitsipaal asutus, Alaealiste komisjon) Menetletud  
4784. 08.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
4785. 08.01.2015 Vastus teatisele alaealise lapse kohta (Politsei-ja Piirivalveamet,Tallinna kordon) Saadetud  
4786. 08.01.2015 vastus taotlusele õpilase perekonna kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
4787. 08.01.2015 Kinnituskiri (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud  
4788. 08.01.2015 Eluasemeteenuste aruandest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4789. 08.01.2015 Kaaskiri (Rahandusministeerium, Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register) Menetletud  
4790. 07.01.2015 Teade alaealise lapse kohta (Jekaterina Jakovleva) Saadetud  
4791. 07.01.2015 Dokumentide üleandmisest (Ljubov Karvelis) Saadetud  
4792. 07.01.2015 Taotlus (Maksu- ja Tolliamet) Saadetud  
4793. 07.01.2015 Avaldusest täisealisele isikule eestkostja määramiseks loobumine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4794. 07.01.2015 Vastus päringule alaealise lapse kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
4795. 07.01.2015 vastus kaebusele (Roor Elvira) Saadetud