Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
4796. 07.01.2015 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
4797. 07.01.2015 Päring (KÜ Gerassimovi 6) Saadetud  
4798. 07.01.2015 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4799. 07.01.2015 Taotlus (Maksu- ja Tolliamet) Saadetud  
4800. 07.01.2015 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
4801. 07.01.2015 Vastus teatisele alaealise lapse kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
4802. 07.01.2015 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-14-55187 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4803. 07.01.2015 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-14-55187 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4804. 07.01.2015 Vastus järelepärimisele alaealise lapse suhtes (Sotsiaalkindlustusamet Kohtla-Järve büroo) Saadetud  
4805. 07.01.2015 Vastus taotlusele alaealise õpilase kohta (K.P.) (Narva Paju Kool) Menetletud  
4806. 07.01.2015 Remonditöödest (KÜ Kreenholmi 33) Saadetud  
4807. 07.01.2015 Vastus taotlusele alaealise õpilase kohta (A.Z.) (Narva Paju Kool) Saadetud  
4808. 07.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
4809. 07.01.2015 Ehitusseaduse täitmise kontroll (OÜ Maxima Eesti) Saadetud  
4810. 06.01.2015 Kuulutus (Ajalehed Gorod ja Põhjarannik) Saadetud  
4811. 06.01.2015 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (A.K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
4812. 06.01.2015 Volikiri (Sotsiaalabiamet) Saadetud  
4813. 06.01.2015 Vastus teatisele alaealise lapse kohta (Ida-Viru Maavalitsuse Perekonnaseisuosakond Narva talitus) Saadetud  
4814. 06.01.2015 Volikiri (Sotsiaalabiamet) Saadetud  
4815. 06.01.2015 Volikiri (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
4816. 06.01.2015 Volikiri (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
4817. 06.01.2015 Volikiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4818. 06.01.2015 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4819. 06.01.2015 Vastus teatisele (Vaivara Vallavalitsus) Saadetud  
4820. 06.01.2015 Kaaskiri (OÜ Vulkanos Kiir) Saadetud  
4821. 06.01.2015 Taotlus V.F. kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4822. 06.01.2015 Taotlus D.T. kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4823. 06.01.2015 Vastus taotlusele alaealise lapse perekonna kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
4824. 06.01.2015 Vastus taotlusele alaealise lapse perekonna kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
4825. 06.01.2015 Päring (Rahandusministeerium Riigihangete ja riigiabi osakond) Saadetud  
4826. 05.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
4827. 05.01.2015 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
4828. 05.01.2015 Lepingu sõlmimisest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
4829. 05.01.2015 Kahju hüvitamisest (UAB DK PZU Lietuva Eesti filiaal) Saadetud  
4830. 05.01.2015 Ülesütlemisavaldus (Valery Gavrilov) Saadetud