Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 04.01.2016 Järelepärimine (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) Saadetud  
2. 04.01.2016 Tellimuskiri (MTÜ Loomade Varjupaik GREY DOGS) Saadetud  
3. 04.01.2016 Tellimuskiri (FIE Anatoli Timonin) Saadetud  
4. 04.01.2016 Kutse (J. P.) Saadetud  
5. 04.01.2016 Kutse (M. K.) Saadetud  
6. 04.01.2016 Kutse (N. L.) Saadetud  
7. 04.01.2016 Kutse (O. E.) Saadetud  
8. 04.01.2016 Kutse (O. Š.) Saadetud  
9. 04.01.2016 Kutse (N. B.) Saadetud  
10. 04.01.2016 Kutse (S. L.) Menetletud  
11. 04.01.2016 Kutse (J. H.) Saadetud  
12. 04.01.2016 vanema osa määr koolieelsetes lasteasutustes (Narva linna koolieelsed lasteasutused) Saadetud  
13. 04.01.2016 Päringule vastus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
14. 04.01.2016 Päringule vastus (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
15. 05.01.2016 Garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
16. 05.01.2016 administraatori muutus (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
17. 05.01.2016 Vastus järelepärimisele alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
18. 05.01.2016 Järelepärimine informatsiooni saamiseks isiku suhtes (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
19. 05.01.2016 Päring (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
20. 05.01.2016 Päring (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
21. 06.01.2016 Volikiri KO korrespondentsi saatmiseks ja vastuvõtmiseks (Eesti Post AS) Saadetud  
22. 06.01.2016 telefoninumbrite lepingust väljaarvamine (AS Eesti Telekom) Saadetud  
23. 06.01.2016 telefoninumbrite väljatrüki esitamisest (AS Eesti Telekom) Saadetud  
24. 06.01.2016 spordikooli Energia soojusõlme lepingusse võtmisest (AS Ecomatic) Saadetud  
25. 06.01.2016 Allkirjastatud hoolduslepingute edastamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
26. 06.01.2016 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (L. B.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
27. 06.01.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
28. 06.01.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
29. 06.01.2016 Hinnapakkumiskutse (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
30. 06.01.2016 Klientide hoolduslepingute edastamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
31. 06.01.2016 Järelepärimine (Narva notar Oksana Bauer-Karle) Saadetud  
32. 07.01.2016 andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
33. 07.01.2016 andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
34. 07.01.2016 Kasutusloa andmise menetlus (Päästeamet) Saadetud  
35. 07.01.2016 Taotlus (Rahandusministeerium) Saadetud