Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 29.01.2016 Kutse (Boriss Volkov) Saadetud  
387. 29.01.2016 Kutse (Iraida Jerner) Saadetud  
388. 29.01.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
389. 29.01.2016 Teade (V.Jakušina) Saadetud  
390. 29.01.2016 Teade (V.Jakušina) Saadetud  
391. 29.01.2016 Kutse (Anatoly Bashinskiy) Saadetud  
392. 29.01.2016 Teatis (V.Jakušina) Saadetud  
393. 29.01.2016 Allkirjastatud kliendi hoolduslepingu lisa 1 edastamine (AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus) Menetletud  
394. 29.01.2016 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Alutaguse Hoolekeskus) Menetletud  
395. 29.01.2016 Teade (T.Petrova) Saadetud  
396. 29.01.2016 Teade (M.Gratšov) Saadetud  
397. 29.01.2016 Järelepärimine laste tervise kohta (M. H. ja S. H.) (OÜ Narva Perearstikeskus (Kosmonaudi 3)) Menetletud  
398. 29.01.2016 Teade (Z.Zagoskina) Saadetud  
399. 29.01.2016 Teade (V.Dobrõnina) Saadetud  
400. 29.01.2016 Vastus kaasabi taotlusele (Justiitsministeerium) Saadetud  
401. 29.01.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
402. 29.01.2016 Kutse (A.Kriina) Saadetud  
403. 29.01.2016 Teade (M.Ruotsi) Saadetud  
404. 29.01.2016 Lepingu edastamine (SA Vaivara Kalmistud) Saadetud  
405. 29.01.2016 Ettekirjutus nr 1-13-1053/08/95 O.T. (Linnakodanik) Saadetud  
406. 29.01.2016 Ettekirjutus-hoiatus nr 1-12-1182/07/66 T.K (Linnakodanik) Saadetud  
407. 29.01.2016 Kutse (North Iannik OÜ) Saadetud  
408. 29.01.2016 Kutse (Irina ja Vladimir Tširkov) Saadetud  
409. 01.02.2016 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (A. E.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
410. 01.02.2016 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (P. S.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
411. 01.02.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
412. 01.02.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
413. 01.02.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
414. 01.02.2016 Taotlus esialgse õiguskaitse tühistamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
415. 01.02.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
416. 01.02.2016 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
417. 01.02.2016 Ettekirjutus nr 1-12-1031/07/39 T.K. (Linnakodanik) Saadetud  
418. 01.02.2016 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
419. 01.02.2016 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
420. 01.02.2016 Maa ostueesõiguse erastamise taotlusdokumentide edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud