Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 11.01.2016 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
72. 11.01.2016 Tellimuskiri (FIE Aleksandr Matvejev F-ART) Saadetud  
73. 11.01.2016 Garantiikiri (Valueexpert OÜ) Saadetud  
74. 11.01.2016 Kasutusteatise menetlus (Päästeamet) Saadetud  
75. 11.01.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
76. 11.01.2016 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (V. P.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
77. 11.01.2016 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (D. K.) (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
78. 11.01.2016 Riigihanke kohta (AS Reola Gaas) Saadetud  
79. 11.01.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
80. 11.01.2016 Vastus järelepärimisele isiku suhtes (Venemaa Siseministeeriumi Soome jaoskond) Menetletud  
81. 11.01.2016 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
82. 11.01.2016 Ettekirjutus-hoiatus nr 1-13.2-2426/12/6 V.Š. (Linnakodanik) Saadetud  
83. 11.01.2016 Ettekirjutus-hoiatus nr 1-13-160/08/14 (V. M.) Saadetud  
84. 11.01.2016 Eesti Gümnaasiumile täiendava finantseerimise eraldamisest (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
85. 12.01.2016 Kutse (Olga Närgi) Saadetud  
86. 12.01.2016 Seisukoht isiku eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
87. 12.01.2016 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
88. 12.01.2016 Arvamus alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
89. 12.01.2016 Ruumide kasutamise kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
90. 12.01.2016 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
91. 12.01.2016 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
92. 12.01.2016 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
93. 13.01.2016 Tõend (Riito Ehituse AS) Saadetud  
94. 13.01.2016 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Pingviin) Saadetud  
95. 13.01.2016 Teade (AS Lemminkäinen Eesti) Saadetud  
96. 13.01.2016 Volikiri (Tartu Ringkonnakohus) Saadetud  
97. 13.01.2016 Vastus teatele abivajava isiku kohta (FIE Alla Kissel) Menetletud  
98. 13.01.2016 Avaldus vanema õiguse piiramiseks, eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
99. 13.01.2016 Maa erastamine (V.Barsukov) Saadetud  
100. 13.01.2016 Maa erastamine (Alisher Rafiyev) Saadetud  
101. 13.01.2016 Maa erastamine (Zhuravleva Tatiana,Udodenko Oleg) Saadetud  
102. 13.01.2016 andmete esitamisest nõuetest ja kohustustest (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
103. 13.01.2016 Vastus teatele isikule määratud sotsiaaltoetustest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
104. 13.01.2016 Vastus teatele isikule määratud sotsiaaltoetustest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
105. 13.01.2016 Vastus teatele isikule määratud sotsiaaltoetustest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud